Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Όλες οι διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαίδευση

Όλες οι διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαίδευση

Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης  «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 και ώρα 08:00.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 98 άρθρα και 125 σελίδες.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλες τις διατάξεις του Νομοσχεδίου:

Άρθρο 01

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Με όμοια απόφαση ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων καθενός εξ αυτών, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυτές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.
2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ. 1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.

Άρθρο 02

Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) προστίθεται περ. γ′ ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων».

Άρθρο 03

Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία

Οι παρ. 2-4 του στοιχείου Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

 ΤΑΞΕΙΣΑΒΓΔΕΣΤ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΕνιαίος Τύπος
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
3ΙΣΤΟΡΙΑ  2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322  
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ    22
6ΦΥΣΙΚΑ    33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ    11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  2211
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ      
Εικαστικά221111
Μουσική111111
Θεατρική Αγωγή1111  
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ3322  
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
 Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑ  Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’Τμήμα συνδιδασκαλίας Ε’ – ΣΤ’
  Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία Γ’-Δ’Σύνολο ωρών

 

Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄Συνδιδασκαλία. Ε-ΣΤΣύνολο ωρών Ε ’- ΣΤ’
  ΑΒ  Γ’ – Δ’   Ε’- ΣΤ’ 
1ΓΛΩΣΣΑ99  88  77
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5533 63,53,5 7
3ΙΣΤΟΡΙΑ    22  22
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ33  22    
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ        2/21
6ΦΥΣΙΚΑ        33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ        11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    2/21  2/21
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*44  33  2/21
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ33  33  22
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/2 33/23/2 3
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ33  2/21    
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ      1/21/2 1
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ11  11  11
               ΣΥΝΟΛΟ3030  30    30

 

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
Α/Α 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’ 
  Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία

 

Γ’ – Δ’

Σύνολο

 

ωρών Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄
1ΓΛΩΣΣΑ99  8877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5533 644
3ΙΣΤΟΡΙΑ    2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ33  22  
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ      22
6ΦΥΣΙΚΑ      33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ      11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    2/2111
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*44  3311
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ33  3322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/2 333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ33  2/21  
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ      22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ11  1111
             ΣΥΝΟΛΟ3030   303030

 

 *Αισθητική

 

Αγωγή

        
 Εικαστικά22   1  
 Μουσική11   1  
 Θεατρική Αγωγή11   1  

 

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α` και Β` τάξεις, για οκτώ (8) στις Γ` και Δ` και για επτά (7) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α`, Β`, Γ`, και Δ` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α` και Β` και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ` και Δ`.

Άρθρο 04

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α′ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:
α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
Ομάδα Α′
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
Ομάδα Β′
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ′) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.».

2. Η περ. Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ της των εδαφίων α και β, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ του εδαφίου γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1:
α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι και την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
β) Οι μαθητές της περ. α) εάν, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία δεν προσέλθουν σε εξέταση την ημέρα που θα ορισθεί με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους (δεύτερη εξεταστική περίοδος) σε επαναληπτική εξέταση, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.
γ) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με την περ. α′ της παρ. 4 , επαναλαμβάνει την τάξη.».
7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι κατ΄ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).».
8. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα (11).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από οκτώ (8).».

9. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
« Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.
Οι ανωτέρω μαθητές μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.».

10. Το δεύτερο, το τρίτο και τα τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής
«Οι ανωτέρω μαθητές προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχουν γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, οι ανωτέρω μαθητές παραπέμπονται και εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από τα αριθμητικά όρια του στοιχείου i.
Οι ανωτέρω μαθητές μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.»

Άρθρο 05

Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.

Άρθρο 06

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται οποιαδήποτε γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές εκπονούν και ερευνητική εργασία στο β’ τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Στο μάθημα της Πληροφορικής διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν μία (1) ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Άρθρο 07

Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Α′ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών για τα εσπερινά λύκεια.».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Στη Β′ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

Στη Β′ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ως εξής:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».

4. Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».

5. Η περ. β’ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ως εξής:

βα) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του πρώτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.

ββ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου και του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου ως εξής:

i) για την πρόσβαση στο δεύτερο Επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά και

ii) για την πρόσβαση στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.

βγ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

Άρθρο 08 – Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

2. Οι μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι μαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των Α` και Β` τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.».

Άρθρο 09

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

1. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου επιλέγονται υποχρεωτικά θέματα εξετάσεων κατά το ήμισυ από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

2. Η Τ.Θ.Δ.Δ συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 10

Σκοποί

1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό να συμβάλλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

2. Τα Π.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των Π.Σ.. Τα ΠΕΙ.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των ΠΕΙ.Σ..

3. Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 11

Πρότυπα Σχολεία

1. Τα Π.Σ. είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

2. Σκοποί των Π.Σ. είναι ιδίως:

α) η καλλιέργεια της αριστείας και της καινοτομίας,

β) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

γ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

δ) η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και η ανάδειξη μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα,

ε) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή για την εκπόνηση εργασιών,

στ) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

ζ) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και των εκπαιδευτικών σχολείων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

η) η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολείων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 ,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ι) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.

Άρθρο 12 – Πειραματικά Σχολεία

1. Τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. ΠΕΙ.Σ. μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

2. Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι ιδίως:

α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές,

β) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών σχολείων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

γ) η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολείων της ομάδας όμορων σχολείων,

δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή εκπόνησης εργασιών,

ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

ζ) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,

η) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ι) ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

Άρθρο 13

Ίδρυση και διασύνδεση

1. Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση ιδρύονται νέα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, ως προς την ίδρυση των ανωτέρω σχολείων ισχύει το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147). Έπειτα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία της επικράτειας, με την οποία τα καλεί να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, ή έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τα σχολεία και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων συνιστούν ιδίως:
α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους,
β) η συμμετοχή σε ε border=»1″κπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και
γ) οι υλικοτεχνικές υποδομές τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια και η διαδικασία της αξιολόγησης. Με όμοια απόφαση, σχολείο που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να αποχαρακτηριστεί, ιδίως εάν δεν επιτυγχάνει τους σκοπούς του και δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεών του, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

2. Ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. λειτουργούν τα ακόλουθα σχολεία της πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

 

Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΧΟΛΕΙΟΤΥΠΟΣΠΡ.ΔΕ.Π.Σ. / ΠΕΙ.Σ.
1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
2ΑΤΤΙΚΗΣ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
3ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
4ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΖΑΝΝΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
5ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
6ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
7ΑΤΤΙΚΗΣ1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
8ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
9ΑΤΤΙΚΗΣ1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
10ΑΤΤΙΚΗΣΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
11ΑΤΤΙΚΗΣ3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
12ΑΤΤΙΚΗΣΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
13ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
14ΑΤΤΙΚΗΣ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
15ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
16ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
17ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
18ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
19ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
20ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
21ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
22ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
23ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. «ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ»ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
24ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
25ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
26ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
27ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
28ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
29ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
30ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
31ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
32ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
33ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
34ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ)ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
35ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
36ΗΠΕΙΡΟΥ1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
37ΗΠΕΙΡΟΥ2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
38ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
39ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
40ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
41ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
42ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»ΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
43ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -Α.Π.Θ.)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
44ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
45ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
46ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
47ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Π.Σ.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
48ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2o 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
49ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
50ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
51ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
52ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
53ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
54ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
55ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
56ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
57ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
58ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
59ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
60ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό

 


 1. Το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο Λύκειο και το πρώτο (1ο) Γυμνάσιο Μυτιλήνης χαρακτηρίζεται ως Πειραματικό Γυμνάσιο.
 2. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, τα οποία μπορούν ομοίως να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και τα τελευταία με Πειραματικά Λύκεια. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια. Η εγγραφή απόφοιτου από ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18. 

5. Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται τα εξής:

α) Το Μονοθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

β) το 1ο Δωδεκαθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

γ) το Τριθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδέεται με το 1ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

δ) το Μονοθέσιο Πειραματικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο,

ε) το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών συνδέεται με το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών,

στ) το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται  με το 1°  Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών- Γεννάδειο,

ζ) το Πειραματικό Γυμνάσιο, Ζάννειο, συνδέεται με το Πειραματικό Γενικό Λύκειο, Ζάννειο,

η) το 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης,

θ) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών,

ι) το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο  Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ,

ια) το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και

ιβ) το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 14 – Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., ως Αντιπρόεδρο, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν από την πρωτοβάθμια και έναν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός και

ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4547/2018) ή την παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.

Με την απόφαση συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής περί Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

β) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για:

βα) την ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,

ββ) τη σύνδεση ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13,

βγ) τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης των σχολείων για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,

βδ) τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19,

βε) τα υπο-κριτήρια, ανά κατηγορία, των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

βστ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διαδικασίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ´ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας χωρίς κλήρωση ή με ειδική κλήρωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18,

βζ) τον τύπο των εξετάσεων, τον χρόνο, τα όργανα και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων για εισαγωγή σε Π.Σ. και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18,

βη) την τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 19,

γ) προκηρύσσει τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 και κυρώνει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου,

δ) εγκρίνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.),

ε) καθορίζει τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κάθε βαθμίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 18,

στ) εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία τους με Α.Ε.Ι. ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17,

ζ) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

η) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

θ) συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες,

ι) συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ια) βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων και μαθητές που με τις εργασίες τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτομιών,

ιβ) εκδίδει τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των ομίλων και διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι, όπου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ιγ) μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ιδ) διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21,

ιε) συγκροτεί τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και

ιστ) συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ειδικότερα ζητήματα για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

5. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ μπορούν να παρίστανται, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκόντων, των Συλλόγων Γονέων των Μαθητών και των Συλλόγων Αποφοίτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και σε μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 15  Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του. Αν λειτουργούν περισσότερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ίδια Π.Δ.Ε., ως μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επιλέγεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, ο Οργανωτικός Συντονιστής ενός εκ των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν από την πρωτοβάθμια και έναν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και επιλέγονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..

Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..

2. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:

α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 και

β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 16

Όργανα διοίκησης

 1. Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι:

α) ο Διευθυντής,

β) ο Υποδιευθυντής και

γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα σχολεία, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν κοινό Διευθυντή, εξακολουθούν να λειτουργούν με κοινό Διευθυντή.

 1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισμό των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3,  ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δημιουργία ομίλων,

γ) έχει από κοινού με το ΕΠ.Ε.Σ. την ευθύνη για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, και

δ) συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση του σχεδίου προγραμματισμού δράσεων και στη χάραξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, που αποτελούν το αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.

 1. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναι εκπαιδευτικοί των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι είναι αρμόδιοι ιδίως για:

α) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε..Σ., σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 17,

β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους ειδικοτήτων ή τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και

γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συντάσσουν έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄ στο τέλος του διδακτικού έτους, την οποία υποβάλλουν στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ..

Άρθρο 17

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

 1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου με το νόμιμο αναπληρωτή του και

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ..

Με την  απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου  και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., μπορεί να ορίζεται ότι ΠΕΙ.Σ., τα οποία συνδέονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, ή Π.Σ. έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ.. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη των περ. β΄ έως δ’ της παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία. Τα σχολεία που έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 204217/Δ6/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν) υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται, σύμφωνα την παρούσα.
 2. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010. 
 1. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων,

β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του,

γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του  Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,

στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19,

θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.  εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19,

ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 18 και

ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.

Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1.

5. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.

6. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 18

Επιλογή  μαθητών

1. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου και Πρότυπου Γενικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όμοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν στις επόμενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 5. 

3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως Π.Σ..    4. Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας  και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας χωρίς κλήρωση ή με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη. Οι κληρώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνονται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ. για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. και εφεξής.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2.

5. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο, την Α` Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου ΠΕΙ.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ..   7. Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ., σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας γίνεται χωρίς να διενεργηθεί επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται αναλόγως το  δεύτερο και τέταρτο έως έβδομο εδάφιο της παρ. 4.

Άρθρο 19 Διδακτικό προσωπικό

 1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.
 1. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται.
 2. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα.
 3. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number  – ISBN), τα δημοσιευμένα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή του στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος εκπαιδευτικός. 

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου έχουν πρόσβαση οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται διαφορετικός αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υπο-κριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..
 2. Η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους x 
 1. Στη συνέχεια, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ..
 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 3. Ακολούθως, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε΄ της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στο πρακτικό που συντάσσει η Π.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 4. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5, καταρτίζεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τις Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρό τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε..
 5. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.
 1. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων των θητειών. Εάν οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ή σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
 2. Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί  δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία με θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. 
 1. Οι εκπαιδευτικοί, που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο σχολείο, που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, επιστημονική, διδακτική και υπηρεσιακή τους επάρκεια σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Αξιολογούνται, επίσης για την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστημονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο σύμφωνα με τις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3 του άρθρου 20 καθορίζονται οι αξιολογικές μονάδες, που αποδίδονται στα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 20.
 2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σύμφωνα με την  παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
 1. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. 
 1. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, τα λειτουργικά κενά καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. 
 2. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βάση τις περ. α’ έως δ΄ της παρ. 5. Για την σύνταξη του ανωτέρω πίνακα κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περ. α’  έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17. Τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Η απόσπαση πραγματοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.
 3. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λειτουργικό κενό, αποσπάται σε αυτό, κατόπιν αίτησής του, εκπαιδευτικός που έχει καταταγεί στον ανωτέρω πίνακα, με βάση τη σειρά κατάταξής του σε αυτόν. Το ΕΠ.Ε.Σ. γνωστοποιεί την ύπαρξη των ανωτέρω λειτουργικών κενών στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπεριληφθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση και η απόσπαση διενεργείται για ένα σχολικό έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 4. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενά αυτά καλύπτονται με διάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία  αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). 
 1. Εκπαιδευτικός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, διατίθεται σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο εκπαιδευτικός διατίθεται:

α) σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα) ή

β) σε άλλη σχολική μονάδα, άλλης περιοχής μετάθεσης, αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., ή σε άλλη σχολική μονάδα αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Άρθρο 20 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

 1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται για το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διδακτικό του έργο, καθώς και για την εν γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. στη διάρκεια της μονοετούς θητείας και στη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς η τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση.
 2. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου, οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17. 
 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική, επιστημονική, διδακτική, καθώς και υπηρεσιακή τους επάρκεια.

α) Το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει ιδίως από τον βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, την αποδοτικότητα των μαθητών στις δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια προγραμματισμού δράσεων και  εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου κατά τη διάρκεια της  θητείας τους, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη συμμετοχή στους ομίλους, σε προγράμματα επιμόρφωσης και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών.

β) Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών και ιδίως την επάρκεια στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, ύστερα από συνολική εκτίμηση του έργου του, η οποία περιλαμβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στην τάξη και εκτίμηση του φακέλου με τις εργασίες και το διδακτικό υλικό, που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους μαθητές. Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις, που συντάσσουν οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16.

γ) Ο διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. αξιολογεί την υπηρεσιακή επάρκεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Συγκεκριμένα αξιολογεί ιδίως την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στα διοικητικά καθήκοντα, που τους ανατίθενται, τη συνεπή, συστηματική και οργανωμένη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων με συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, της διάθεσης συνεργασίας, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της συνεισφοράς τους στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. εξειδικεύονται τα υποκριτήρια των κριτηρίων της παρούσας και προσδιορίζονται οι αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται. Ως θετική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συγκεντρώνει συνολικό αριθμό μονάδων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου αριθμού μονάδων, που μπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιμέρους κριτήρια. 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που αξιολογήθηκαν θετικά. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των επιτυχώς αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 1. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν αρνητικά, δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από το ΕΠ.Ε.Σ. ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αρνητικής αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. 7. Αν  εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου υπηρεσία.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

 1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, με σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
 2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., πριν την έναρξη των μαθημάτων, σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμματιζόμενων εκπαιδευτικών δράσεων. Ο προγραμματισμός δράσεων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία:

α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραμματισμού δράσεων,

β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και

γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της.

Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το  επόμενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 2 και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 1. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο τέλος του σχολικού έτους. Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτιμά ανά τετραετία τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας των δικτύων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και εισηγείται, αν κριθεί αναγκαίο, τον αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13. 
 1. Πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου, η οικεία Π.Δ.Ε. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συντάσσει ανά τετραετία έκθεση μεταξιολόγησης των δύο δικτύων σχολείων. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 2 σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης προκειμένου:

α) να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους  βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού δράσεων και της αξιολόγησης του έργου των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και

β) να διατυπώσει γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και με το Ι.Ε.Π..

Άρθρο 22

Συμβούλιο στήριξης  σχολείου

 1. Με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου, συγκροτείται σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πενταμελές συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και

δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄.

 1. Με όμοια απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. μπορεί να ανανεώνεται η θητεία των μελών του συμβουλίου στήριξης του σχολείου. 
 1. Το συμβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, έπειτα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ και της τοπικής κοινωνίας,

β) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

 1. Για τη λειτουργία του συμβουλίου στήριξης του σχολείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 23

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  χρηματοδότηση

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η χρηματοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 και την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 και γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Άρθρο 24

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 165)

Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλμ. Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ,

αβ) με δίγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αγ) ξένων χωρών, με δίγλωσσο πρόγραμμα ή αυξημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,

αδ) άλλων σχολικών μονάδων, με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα.».

Άρθρο 25  

Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4415/2016

 1. Στην περ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στις σχολικές μονάδες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των υποπερ. αα΄ και αβ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ. της περ. β΄ του άρθρου 3, καθώς και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και να ρυθμίζονται άλλα ζητήματα της παρούσας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.».

β) Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:

«6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έπειτα από γνώμη του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίζονται σχολικές μονάδες των υποπερ. αγ΄ και αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, ως ισότιμες με τις αντίστοιχες της ημεδαπής.

 1. Αν ελλείπει γνωμοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της ημεδαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί στις χώρες υποδοχής, επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία και φορείς της αλλοδαπής για την πιστοποίηση μαθησιακών και κοινωνικών-παιδαγωγικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων υγείας». 
 1. Στην περ. Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

α) Μετά  την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Κ.Ε.Γ. και το Ι.Ε.Π.,

β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας.». 

β) Μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλλουν:

α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. στην οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ, καθώς και του φορέα του,

β) μεταφρασμένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα με μέριμνα του οποίου λειτουργεί,

γ) βεβαίωση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισμό,

δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων μαθητών, με τις ημερομηνίες γέννησης αυτών,

ε) αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας,

στ) ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικών ωρών την εβδομάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδομάδων ανά έτος,

ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το σχολείο, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση–απόσταση με άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης με έκθεση που υποβάλλει στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. υποχρεούνται να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα Τμήματα διδασκαλίας.».

Άρθρο 26

Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του ν. 4415/2016

 1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,».

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορούν να ενισχύονται εφόσον:

α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα (40) και

β) συμπληρώνονται οι οριζόμενες ώρες διδασκαλίας.

Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.»

Άρθρο 27  

Τροποποίηση  του άρθρου 11 του ν.  4415/2016

Στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.».

Άρθρο 28

Τροποποίηση  του άρθρου 13 του ν. 4415/2016

Στην παρ. 4   της περ.  Α’ του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.».

Η παρ. 7 της περ.  Α’ του άρθρου 13 του του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεώς τους,  για δύο (2) έτη ακόμη, με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.»

Άρθρο 29  

Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016  

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή,  διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 6 της περ. Β΄ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.»

 1. Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Η καταβολή του ειδικού επιμίσθιου γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, έπειτα από σχετική μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους προϋπολογισμούς των οικείων Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.».

 1. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.»

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία.».

γ) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης.».

 1. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.».

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄ και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

 ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου  αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρήση ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση  έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.».

 1. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας  απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.».

 1. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, μπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικοί πρόσθετων προσόντων της  παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους .».

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ’ και δ’ της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη  του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.».

Άρθρο 30

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4415/2016

Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειας εξετάσεων. Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες  κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια  που υπερβαίνει  τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από  γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην ημεδαπή, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26). Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ημέρες το έτος αντίστοιχα.»

Άρθρο 31

Τροποποίηση  του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπηρετούν μέχρι τρείς (3) διοικητικοί υπάλληλοι ανά γραφείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα  με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170)  μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».

Άρθρο 32

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4415/2016

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα δύνανται να μετατραπούν σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες, έπειτα από διμερείς συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων οργάνων.

β) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, ρυθμίζονται με διμερείς συμφωνίες με τα αντίστοιχα όργανα των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατιδίων που είναι αρμόδια για την Παιδεία.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 47

Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.

 1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων ιδίως η απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας του προηγούμενου σχολικού έτους και οι παρατηρήσεις, προτάσεις και εκθέσεις της εξωτερικής αξιολόγησής της, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 47Β, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό. Σε αυτήν την ειδική συνεδρίαση ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να καλεί στελέχη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.
 2. Όσον αφορά στον σχεδιασμό των συλλογικών δράσεων, ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, επιλέγει τον τομέα ή τους τομείς λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στους οποίους θα εστιάσουν οι ανωτέρω δράσεις. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου και άλλοι σημαντικοί τομείς της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, ο βαθμός συνεργασίας  των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, ο τρόπος αξιοποίησης των εκπαιδευτικών πόρων και των υποδομών που διαθέτει το σχολείο, η σχολική ζωή, η φοίτηση, οι επιδόσεις των μαθητών, οι απουσίες και η σχολική διαρροή, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει συγκεκριμένους και σαφείς στόχους, καθορίζει κριτήρια και αντίστοιχους ποιοτικούς δείκτες, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται και ορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα που πρέπει να αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 
 1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων που σχεδιάσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να εκτιμήσουν τη διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης. 
 1. Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, συγκροτούνται, επίσης, ομάδες δράσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως και πέντε εκπαιδευτικοί. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εστιάζουν κυρίως στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας πραγματοποιούνται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου.
 2. Οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης καθορίζουν τις παραμέτρους της παρ. 4 στις οποίες εστιάζουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις, τις οποίες υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησης και συνδιδασκαλίας.  Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται ακόμη και με την αναμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης του σχολείου. 
 1. Για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομάδες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν. Οι δράσεις και οι στόχοι των ομάδων δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να σχετίζονται με επιμορφωτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα  οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης. 
 1. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη.
 2. Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές δράσεις. Τη βεβαίωση αυτή χορηγούν από κοινού ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν, υποστήριξαν και συντόνισαν τις δράσεις. 
 1. Για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων συντάσσεται έκθεση, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς εστίασης, οι στόχοι, καθώς και οι δράσεις και τα προγράμματα προς υλοποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 
 1. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, οι τρόποι προσέγγισής τους, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παρ. 9, δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 34

Προσθήκη άρθρου 47Α στον  ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται άρθρο 47Α, ως εξής: 

« Άρθρο 47Α

Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

 1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και  σε αυτήν  λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για το λόγο αυτό. 
 2. Κατά την συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι  τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια και οι συνοδευτικοί ποιοτικοί δείκτες, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι  ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
 3. Η ετήσια απολογιστική έκθεση  του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47. 
 1. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς της αξιολόγησης, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  «

Άρθρο 35

Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47Α του  ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται άρθρο 47Β, ως εξής: 

«Άρθρο 47Β

Εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων. 

 1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διατυπώνουν επ’ αυτών παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. 
 1. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, την οποία αναρτά εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
 2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με εστίαση κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου:  α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους  βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.  Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π., αν κρίνεται και από τους δύο φορείς αναγκαίο. 
 1. Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την επιτέλεση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 2. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζεται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.»

Άρθρο 36

Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.

Το άρθρο 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 48

Ομάδες σχολείων. 

 1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Εάν εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο ο μέγιστος αριθμός σχολικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στις είκοσι (20). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον Προϊστάμενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά ιδίως με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών κοινοτήτων τους. Οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Πρότυπου ή του Πειραματικού σχολείου ή της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας της ομάδας, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν εμπειρίες, προτάσεις, καλές πρακτικές και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως εξής:

α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το διδακτικό έτος, ώστε να προκληθεί διάλογος για τις προτεραιότητες, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισμούς επιμέρους συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων,

β) στο μέσο του διδακτικού έτους, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού,

γ) στο τέλος του διδακτικού έτους, ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την ανάρτηση της σχετικής απολογιστικής έκθεσης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 37  

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων

 1. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
 2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τον οποίο προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες και τους συλλόγους τους καθώς και με τα μαθητικά συμβούλια, θέματα συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας εν γένει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 38

Εκπαιδευτικός Eμπιστοσύνης

 1. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους δύο (2) Εκπαιδευτικοί Εμπιστοσύνης ανά σχολική μονάδα. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Εμπιστοσύνης μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται, αναλαμβάνουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων και τάξεων μαθητών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης, επιμορφώνονται σε περιοδική βάση. Η επιμόρφωση γίνεται σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
 3. Ο Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης συνεπικουρείται στο έργο του από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ..
 4. Ο Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες: διαχείριση κρίσεων (σχολικός εκφοβισμός, επιθετικότητα), μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, πρόληψη σε θέματα ακραίων συμπεριφορών (ρατσισμός, διαφορετικότητα), συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υπερκείμενων σχολικών δομών.
 5. Ο Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές της ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την επιλογή, τα καθήκοντα, τα προσόντα ορισμού έργο του Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης και την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται η πιλοτική εφαρμογή του παρόντος στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (ιδίως γεωγραφική κατανομή, αριθμός μαθητών, βαθμίδες εκπαίδευσης), οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής και υλοποίησης καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την πιλοτική αυτή εφαρμογή.

Άρθρο 39

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα κατάλληλα διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Με όμοια απόφαση, μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας  για την εκτέλεση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 Άρθρο 40

Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε  διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)  , αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου, είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους ανωτέρω διαγωνισμούς και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο  (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. με ανάλογες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου.»

Άρθρο 41

Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013   

Η περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.»

Άρθρο 42

Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 

Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ` ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,

ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941),  καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ΄ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.»

Άρθρο 43

Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 44

Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.».

 1. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές  ή ωρομίσθιοι  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.».

Άρθρο 45

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.» 

 1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 1. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Άρθρο 46

Χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄189) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19 

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) 445/2 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» έως το ποσό των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000)  ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έως του ποσού των εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων  (62.640.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 47 

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).  

Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), ύστερα από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: 

«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο  63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).»

Άρθρο 48

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

«γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

Άρθρο 49

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι τέσσερα (24) ανά τμήμα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δεκαέξι (16).»
 2. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Στην περίπτωσηκατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων στο πλαίσιο των ορίων της παρ. 2, με απόφαση του Περιφερειακού  Διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα,  εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων-προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα όμορα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των προνηπίων-νηπίων που έχει δηλωθεί. Τα προνήπια-νήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.  Ο Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.».
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ανά τμήμα.»
 4. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Στην περίπτωσηκατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων στο πλαίσιο των ορίων της παρ. 2,  με απόφαση του Περιφερειακού  Διευθυντή εκπαίδευσης , κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων δημοτικών σχολείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει τους μαθητές από τον  πίνακα στα όμορα δημοτικά σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών που έχει δηλωθεί. Οι μαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»

 1. Η ισχύς των παρ. 1 έως 4 αρχίζει για την πρώτη εγγραφή προνηπίων ή νηπίων στο νηπιαγωγείο και για την εγγραφή στην πρώτη τάξη του δημοτικού από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο, σε όλους τους τύπους σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ολοήμερα προγράμματά τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός μαθητών στα γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των αριθμητικών αυτών ορίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 50

Εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών παλαιοτέρων ετών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

 1. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.» 

 1. Η υποπερ. ββ της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στην περίπτωση που επιτύχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.»

 1. Η υποπερ. γγ της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από τον Β.Ε.Ε. των υπόλοιπων μαθημάτων, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.».

 1. Η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, καθώς και οι ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. προηγούμενων ετών, όπως και οι απόφοιτοι Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), κατά το σχολικό έτος 2019-2020, συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατά τον  τρόπο που περιγράφεται στην περ. γ. Το ίδιο ισχύει για τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Αν επιτύχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από τα μαθήματα εξέτασης, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, οι ως άνω εξετάσεις στα μαθήματα Τομέα λαμβάνουν χώρα τον μήνα Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους. Για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές που εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα Τομέα της Β’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων.»

 1. Η περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή μετεγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος και εφεξής, στην Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129.»

Άρθρο 51

Ανώτατο ηλικιακό όριο εγγραφής μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),  προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη.»

Άρθρο 52

Ρυθμίσεις για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

 Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου έως δεκαεπτά (17) ετών. Στη Β’ τάξη εγγράφονται ή μετεγγράφονται αντιστοίχως οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου καθώς και οι μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου έως δεκαεπτά (17) ετών. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να μετεγγραφούν στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου.»

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 

Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε), ως εξής :

«δ) Η ετήσια διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που αναφέρονται στους σκοπούς και στα προγράμματα που αφορούν τον Τομέα Νεολαίας και, ειδικότερα, οι πιστώσεις που διατίθενται σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φορείς που αναφέρονται στο σχετικό εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2014ΣΕ53600001 και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ» (π.κ. 9436003) π.κ. 1994ΣΕ03600000, γίνεται με τη διαδικασία δημόσιας ανοικτής πρόσκλησης προς ενδιαφερόμενους φορείς για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ετησίως οι προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στον τομέα της Νεολαίας, η ακριβής διαδικασία, ο κύκλος προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών. Με όμοια απόφαση συστήνεται ειδική επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς τα μέλη και οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των μελών για την αξιολόγηση των αιτήσεων ανά περίοδο αξιολόγησης, όπως ορίζεται στη σχετική δημόσια ανοικτή πρόσκληση».

«ε) Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση από τις εγκεκριμένες πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Έργου που αναφέρεται στην περ. δ) δίνεται και στους φορείς που αναφέρεται στο ν. 4430/2016 (Α΄ 205) με την προϋπόθεση υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν στον τομέα της Νεολαίας και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο ν. 4430/2016».

Άρθρο 54

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης -Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

 1. Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.».
 2. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στο ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010) και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
 3. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δημοσιότητας αναφορικά με την ένταξη ενδιαφερόμενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόμενων προς ένταξη και μελών του «Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ  

Άρθρο  55

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 

 1. Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα υπάρχουν στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας.
 2. Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ′ τάξη του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής.
 3. Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας. Από το σχολικό έτος 2021-2022 εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της υποπερ. βα΄ της περ. β΄ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

Άρθρο  56  

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, τις αρμοδιότητές της ασκεί η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019, την  υπ’ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4181) και την υπ’ αρ. 180657/Δ6/19.11.2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 992).

2. Τα ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, ασκούν τις αρμοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ. που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 17 του παρόντος, μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17. 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. 4. Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής:α)  Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας.   5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).  6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευτικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται  σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής, καθώς  και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου  20 του παρόντος στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. 

4. Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής: α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας.

5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευτικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής, καθώς και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 20 του παρόντος στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

7. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συνιστώνται α) πέντε (5) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Αττικής, εκ των οποίων δύο (2) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις (3) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και β) τρεις (3) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων μία (1) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) για την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω Π.Ε.Π.Π.Σ. συγκροτούνται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ένα (1) μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 και ένα (1) μέλος που είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρούσας εφαρμόζεται το άρθρο 15.

 1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. της παρ. 7 κατανέμονται στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ. 7. Η κατανομή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 7 καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών. Με όμοια απόφαση μπορούν να συγκροτηθούν επιπλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. της παρ. 7, αν το απαιτεί ο αριθμός των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επαρκεί ο αριθμός τον Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όλες οι Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, και δύο μέλη που είναι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, η εξέταση των ενστάσεων και η αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 19 γίνεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σχολείο της πρώτης επιλογής του υποψηφίου. Μετά την αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄  της παρ. 5 του άρθρου 19 από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ., καταρτίζονται και κυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., αν δεν έχει ήδη συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε.. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εφαρμόζεται το άρθρο 19.
 2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 και τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις, διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση,  αίτημα για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την πρόσκληση,  ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ., του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 19. Για την σύνταξη των ανωτέρω πινάκων κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περιπτώσεων α΄  έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ή με τη συμμετοχή των μελών των περιπτώσεων α΄, β΄, και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος. Για τον προσδιορισμό των υποκριτηρίων ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζεται αναλόγως η απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 19. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, προς κύρωση. Η απόσπαση διενεργείται για ένα (1) διδακτικό έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν καλυφθούν με την ανωτέρω διαδικασία, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, δημοσιεύει, κατόπιν εισήγησης του ΕΠ.Ε.Σ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων προς απόσπαση σε άλλα Π.Σ. ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι δεν έχουν αποσπαστεί σε αυτά. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών δεν καλυφθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δημοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021: 

α)  η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις,  β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο  57

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 1. Επιμίσθια που έχουν καταβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, βάσει των διατάξεων του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και του ν. 817/1978 (Α’ 170), θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί νομίμως.
 2. Ειδικά για τις παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021, οι σχετικές αιτήσεις του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, μπορούν να υποβληθούν μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο  58

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),

β) η παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

γ) η παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),

δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),

ε) τα άρθρα 74 έως 96 και η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),

στ) η παρ. 3 του  άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Φ. 253/155439/Β6/16.12.2009  απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2544),

ζ) η παρ. 7 του άρθρου 32 της 79942/ΓΔ4/21.5.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β′ 2005),

η) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 136 και οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και

θ) η παρ. 16 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς και η παρ. 19 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.4589/2019 (Α’ 13).

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών  

Άρθρο 59

Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  

 1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 63.
 2. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

Άρθρο 60

Δικαίωμα υποψηφιότητας 

 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.
 2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.
 3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

Άρθρο 61

Ασυμβίβαστα

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Άρθρο 62

Σώμα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 63

Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των συνδυασμών των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η τυχόν επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 64

Εκλογική διαδικασία 

 1. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίστηκε στην προκήρυξη, αφού ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 60, καθώς επίσης εάν συντρέχουν τυχόν ασυμβίβαστα σύμφωνα με το άρθρο 61, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις.
 2. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 60, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους και ανακηρύσσει τους υποψηφίους συνδυασμούς μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.
 3. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

Άρθρο 65

Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

 1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στο παρόν άρθρο. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 60 και το πρόσωπο αυτό εφόσον είναι διαφορετικό, επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη το μέγιστο για άλλη μια θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και όταν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους Αντιπρυτάνεις ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο. Το ως άνω διάστημα αυτό άσκησης των καθηκόντων Πρύτανη από τον Αντιπρύτανη δεν εμπίπτει στον περιορισμό της παρ. 3 του άρθρου 60.
 2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν προσμετράται στις δύο (2) θητείες της παρ. 3 του άρθρου 60.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Μετεγγραφές φοιτητών  

Άρθρο 66 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

β) Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός φοιτητή ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδερφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

Άρθρο 67

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις 

 1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α, είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.
 2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 69,

β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 70,

γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 72,

δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 73.

 1. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.
 2. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούμενη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.
 4. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

Άρθρο 68

Λόγοι αποκλεισμού 

 1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν.

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος.

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

δστ) όσοι  έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 1. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Άρθρο 69

Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

 1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
 2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..
 3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (2.000,01) έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000).

αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (4.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000).

αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ευρώ.

αε) Ένα (1) μόριο, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (8.000,01) έως το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα) έως και αε) γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) Ένα (1) μόριο, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας,

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

Άρθρο 70

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών 

 1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

 1. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ΄ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.
 2. Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού.

β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

γ) Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 1. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Άρθρο 71

Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

 1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 70, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής,

 1. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με το άρθρο 69 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.

γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 69.

 1. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.

β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 70.

Άρθρο 72

Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς τη συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 69 προϋποθέσεων και καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του,

β) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

γ) κρατούμενοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης,

δ) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων.

ε) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων.

στ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

Άρθρο 73

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή 

 1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός τριμήνου το οποίο προηγείται της υποβολής της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
 3. Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 74

Ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υποβολή ένστασης επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Άρθρο 75

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 1. Ο αριθμός των μορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισμό της βάσης μετεγγραφής του άρθρου 69 δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής εντάσεων ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 74, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 69 και 70 δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών  

Άρθρο 76

Ίδρυση

 1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.
 2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος,

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος,

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 80.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του,

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος,

η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εμπεριέχονται οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων,

θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης,

ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,

ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η΄ για την εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος.

 1. Ξ.Π.Σ. μπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, με τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθμός των μελών με τον οποίο συμμετέχει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 77, όπως επίσης και η τυχόν κατανομή των πόρων μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Σε περίπτωση διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, το οποίο αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύματος.
 2. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020.
 3. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης.

Άρθρο 77

Όργανα διοίκησης

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος (Διευθυντής).

 1. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 2. α) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) ορίζει από τα μέλη της τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Αναπληρωτή του,

βγ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ,

βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ,

βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,

βζ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ.,

βη) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

 1. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,

δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που  εξουσιοδοτείται νομίμως να ασκεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 78

Διδακτικό προσωπικό

 1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (A΄112),

δ) ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (A΄ 195),

ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,

στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

ζ) νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..

 1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..
 2. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ.. Το ύψος της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών κατ’ αντιστοιχία της αμοιβής των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έργου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.

Άρθρο 79

Λοιπό προσωπικό

 1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 77,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

 1. Η αμοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 80

Πόροι 

 1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. μπορούν να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στ) από ιδίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..
 2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος σε περίπτωση διιδρυματικού προγράμματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 81 Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

 Οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., το οποίο δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ.3 του άρθρου 77. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους μετακινούμενους μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94).  

Άρθρο 82

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

 1. Δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 2. Το πρόγραμμα σπουδών της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα προσφερόμενα μαθήματα να αντιπροσωπεύουν ισομερώς κάθε γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..
 3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 83

Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών  

 1. Δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξ.Π.Σ., τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.
 2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους μη αυτοτελή προγράμματα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 Στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 76 ορίζονται οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του κάθε ενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011.
 4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 84

Θερινά προγράμματα σπουδών 

 1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν θερινά προγράμματα σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδομάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσής τους. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, και άλλες λεπτομέρειες.
 3. Τα θερινά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. δύνανται να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Η οικονομική διαχείριση των πόρων των θερινών προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 85

Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής 

Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. του άρθρου 76, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 82 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 83 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού μνημονίου συνεργασίας (ΜοU), στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 86

Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών  

 1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να μεριμνήσει για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και του άρθρου 66 του ν. 4485/2017. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου.
 2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1 βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 87

Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών  

 1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται μονάδα με αντικείμενο την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την επικοινωνία με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.
 2. Έως την έκδοση του Οργανισμού του οικείου Α.Ε.Ι., το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση της μονάδας της παρ. 1 ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
 3. Η μονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογή του πρόσθετου προσωπικού πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Η σχετική δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και δεν δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.
 4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., δύναται να δημιουργείται έργο κατά την περ. β΄ της παρ. 6 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4653/2020.

Άρθρο 88

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, υπό τους εξής όρους:

α. Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου , αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.

 1. Η σύμβαση της παρ. 1 δύναται να αφορά το σύνολο ή μέρος των προγραμμάτων σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία αποδέχονται ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.
 2. Στις συμβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο αριθμός των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,

β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών,

γ) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος,

δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη συλλογή και αποστολή των αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής λόγω σπουδών και των απαραίτητων συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών των εισακτέων πολιτών τρίτων χωρών στα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι..

 1. Η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής του παρόντος και τα συνυποβαλλόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, υποβάλλονται απευθείας στο Α.Ε.Ι. από τον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι.. Εν συνεχεία, το Α.Ε.Ι. μετά τη διενέργεια πρωτογενούς ελέγχου της υποβληθείσας αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, αποστέλλει είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον φάκελο κάθε εισακτέου φοιτητή – πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους σπουδών,

β) τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 136,

γ) βεβαίωση του Α.Ε.Ι., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών τη χορήγηση άδειας διαμονής έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. και έχει καταβάλει την πρώτη δόση των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος.

 1. Η άδεια διαμονής του παρόντος χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του φακέλου από το οικείο Α.Ε.Ι..
 2. Η άδεια διαμονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας.
 3. Η άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αιτήματος του πολίτη τρίτης χώρας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ενώπιον του Α.Ε.Ι., και κατά λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4.

Ως προς τον συνολικό χρόνο ανανέωσης της άδειας διαμονής εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 34.

 1. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 προς την αρμόδια διεύθυνση, βαρύνει το οικείο Α.Ε.Ι..
 2. Για τη σύναψη συμβάσεων της παρ. 1 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, και το οικείο Α.Ε.Ι. από τον Πρύτανη αυτού.

Άρθρο 89

Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 76.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 90 Χρηματοδότηση Ε.Λ.Κ.Ε. για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 1. Οι Ειδικοί Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κατά παρέκκλιση του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄114), δύνανται να επιχορηγούνται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση έργου/προγράμματος με φυσικό αντικείμενο την προετοιμασία και υποστήριξη των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.).
 2. Η επιχορήγηση της παρ. 1 πραγματοποιείται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., στο οποίο περιλαμβάνεται η πρόταση υλοποίησης του έργου με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού, η διάρκεια του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, καθώς και τα προτεινόμενα μέλη της ομάδας έργου.
 3. Το έργο υποστηρίζεται από ομάδα έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ή πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017. Η ομάδα έργου συμμετέχει στην προετοιμασία των εξετάσεων και υποστηρίζει το έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κ.Π.Γ..

Το ποσοστό, το οποίο δύναται να κρατείται για τα έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. ανέρχεται έως το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 και καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 91

Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.».

Άρθρο 92

Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος 

 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
 2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ   Άρθρο 93   Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Κατά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 60, δεν υπολογίζονται θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, που διανύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 94

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 1. Ξ.Π.Σ., τα οποία έχουν ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ίδρυσής τους.
 2. Στην περίπτωση Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. δύναται να αποφασίσει την εφεξής διοργάνωση του Ξ.Π.Σ. μόνον από το οικείο Α.Ε.Ι., με σχετική τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 34. Κατά τα λοιπά, για την οργάνωση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 έως 81 του παρόντος.

Άρθρο 95

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Οι παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄114) καταργούνται.

Άρθρο 96

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4332/2015 (Α΄76) καταργούνται.

2. Οι υπ’ αρ.. 37818/Ζ1/Β΄862 (Β΄ 862), 52596/Ζ1 (Β΄ 1241) και 198843/Ζ1 (Β΄3780) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται.

Άρθρο 97

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Το άρθρο 44 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου του ν. 4485/2017 (Α΄114) και την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 καταργείται.

Άρθρο 98

Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α′ του Μέρους Α΄ αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α′ τάξη, από το σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β′ τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γ′ τάξη.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 30 αρχίζει την 1η.9.2020.

4. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 αρχίζει την 1η.9.2020.

5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής μονάδας να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής.

7. Η ισχύς της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

8. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr