Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ποιοί φοιτητές θα δικαιούνται Δωρεάν Μεταπτυχιακά

Ποιοί φοιτητές θα δικαιούνται Δωρεάν Μεταπτυχιακά

Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν τις μεγάλες αλλαγές που θα επέλθουν στις Μεταπτυχιακές Σπουδές με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας.

Στοιχείο που ενδιαφέρει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι το 30% ποσοστό των φοιτητών θα δικαιούται δωρεάν φοίτηση με κριτήριο το ατομικό εισόδημα. Στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Δωρεάν Μεταπτυχιακά

1. Τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. 

2. Θα απαλλάσσονται άπαξ από τα τέλη φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Δείτε ΕΔΩ ενημερωτική σελίδα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα.

3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

4. Η απαλλαγή της παρ. 2 θα ισχύει για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα φοίτησης και συνεχίζεται και για τα επόμενα εξάμηνα, μόνο αν ο φοιτητής έχει την προβλεπόμενη επίδοση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα θα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6. Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών όργανα των διατάξεων των παρ. 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών θα συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 (Α΄ 220). 

Μεταπτυχιακά: Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Tί ανέφερε ο Κώστας Γαβρόγλου στην εισήγησή στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Ο Υπουργός Παιδείας κάνοντας σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, ξεχώρισε τη δωρεάν πρόσβαση στα μεταπτυχιακά ατόμων που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν δίδακτρα, αλλά και τον καθορισμό των διδάκτρων σύμφωνα με το κόστος λειτουργίας των μεταπτυχιακών, και όχι τη ζήτηση.

«Υπάρχουν κάποιες σοβαρές ανορθογραφίες στον χώρο των μεταπτυχιακών», είπε ο Κ.Γαβρόγλου «και αμαυρώνουν το κύρος τους. Πρέπει να μπουν κανόνες που θα κάνουν δύσκολη τη συνέχεια της αυθαιρεσίας και εύκολη την ανάδειξη της ουσίας των μεταπτυχιακών σπουδών».

Επίσης, ανέφερε ότι μπαίνουν κανόνες στα θέματα διαφάνειας στη διαχείριση κονδυλίων μέσω ΕΛΚΕ, αλλά και το ότι λύνεται το πρόβλημα δημοκρατίας στη διοίκηση των πανεπιστημίων. «Προτείνουμε να εκλέγονται οι πρυτάνεις ξεχωριστά από τους αντιπρυτάνεις, κάτι που θα κάνει τη διοίκηση πιο αντιπροσωπευτική και ουσιαστική», είπε ο κ. Γαβρόγλου.

Εξάλλου, ο υπουργός υπογράμμισε την πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τη δημιουργία διετών δομών στα ΑΕΙ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, οι οποίες δομές θα μπορούν να δίνουν παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Ως προς το ακαδημαϊκό άσυλο, ο Κ.Γαβρόγλου τόνισε ότι αυτή τη στιγμή, «τα πανεπιστήμια περιμένουν από την Πολιτεία, αντί να προστατεύουν το άσυλο», ενημερώνοντας ότι για το θέμα της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, στην αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί, θα είναι πρόεδρος ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος.

Εκ μέρους κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΝΔ, ΔΗΣΥ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων), εκφράστηκε η αντίθεση στη διαδικασία με την οποία το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή, κυρίως για τη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσής του και το γεγονός ότι 20 άρθρα έγιναν γνωστά την Παρασκευή, που κατατέθηκε το νομοσχέδιο, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση.

Απαντώντας σχετικά, ο κ. Γαβρόγλου εξήγησε ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου αποτελεί «κορύφωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την τριτοβάθμια», που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο 2015, ενώ το σχέδιο νόμου αυτό καθεαυτό συζητείται «μήνες τώρα, ήδη από τον Απρίλιο».

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το Σχέδιο Νόμου "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ