Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά

Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων. Συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα Μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και την διοίκηση των ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε στους Πρυτάνεις τα παρακάτω:

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας να τους παραδώσει το Σχέδιο Νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου να μην ολοκληρωθεί πριν τη Σύνοδο Πρυτάνεων που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 13 Μαΐου 2017.

Στο νομοσχέδιο να ενταχθούν και διατάξεις για τη λειτουργική  ευελιξία των ΕΛΚΕ καθώς και την απαλλαγή των προέδρων τους από ποινικές ευθύνες για τις ανείσπρακτες οφειλές από τους καθηγητές που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα.

Με βάση τις δηλώσεις αυτές, η Σύνοδος Πρυτάνεων εξέδωσε την αντίστοιχη απάντηση: 

Η Σύνοδος σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο – εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμφωνεί για την ανάγκη εφαρμογής των αναφερόμενων γενικών αρχών στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ, δηλαδή την αρχή της αποκλειστικής ευθύνης των ιδρυμάτων για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση, τον ρυθμιστικό ρόλο της Πολιτείας, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την κοστολόγηση, διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και την πρόσβαση των οικονομικώς ασθενών.

Ωστόσο, διαφοροποιούμαστε στα εξής:

- Η ανάθεση της διδασκαλίας στα ΠΜΣ να γίνεται με προτεραιότητα σε μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και αποκλειστικά από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα.

- Η αμοιβή μελών ΔΕΠ να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο των αμοιβών που αφορούν στις πρόσθετες δραστηριότητές τους.

- Ο προσδιορισμός των διδάκτρων, όπου αυτά υπάρχουν, θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας κατόπιν λεπτομερούς κοστολόγησης των δαπανών που είναι αναγκαίες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά μπορείτε να την δείτε εδώ.

- Δεν πρέπει να υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις μεταπτυχιακές σπουδές για οικονομικούς λόγους. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθούν από το Υπουργείο πόροι για την παροχή Υποτροφιών. Τα Πανεπιστήμια θα παρέχουν (Δωρεάν Μεταπτυχιακά) δωρεάν πρόσβαση στο 20% των εισακτέων ανά ΠΜΣ εφόσον έχουν εισόδημα μικρότερο από εκείνο του 50% του συνολικού πληθυσμού.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες ειδήσεις για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ