Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Επίσημο αίτημα ΕΑΠ: Το Πανεπιστήμιο να μεταβεί σε καθεστώς αυτοδυναμίας

Επίσημο αίτημα ΕΑΠ: Το Πανεπιστήμιο να μεταβεί σε καθεστώς αυτοδυναμίας

Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΗ Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ αποφάσισε να προωθήσει στην υπουργό Παιδείας το αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας με το οποίο ζητούν να μεταβεί το ίδρυμα σε καθεστώς αυτοδυναμίας με εκλογή όλων των οργάνων διοίκησής του όπως και στα άλλα πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, η διοικούσα επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προωθήσει στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το υποβληθέν αίτημα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ε.Α.Π. σχετικά με το αυτοδύναμο του Ιδρύματος, με απώτερο σκοπό την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την αξιότιμη Υπουργό, με περιεχόμενο τη μετάβαση του Ιδρύματος σε καθεστώς αυτοδυναμίας και την πλήρη διοικητική του εναρμόνιση με τα λοιπά Α.Ε.Ι. της Χώρας, στο πλαίσιο του υπό κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

«...η Δ.Ε. θεωρεί ότι το Ε.Α.Π είναι πλέον ώριμο από κάθε άποψη να μεταβεί σε καθεστώς αυτοδυναμίας με εκλογή όλων των οργάνων διοίκησής του όπως και στα άλλα πανεπιστήμια...»

Η Απόφαση 

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το σύνολο της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ:

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13595/04-06-2022 επιστολή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) την από 07-06-2022 επιστολή των Κοσμητόρων των Σχολών και του εκπροσώπου των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος,

γ) τον ιδρυτικό Ν. 2552/1997 που έθετε τις προϋποθέσεις αυτοδυναμίας.

Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος επισημαίνει τα εξής:

  1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα 24 ΑΕΙ της Χώρας και το 19ο ΑΕΙ, με βάση τη χρονολογική σειρά ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ιδρύθηκε το έτος 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), και άρχισε τη λειτουργία του με την παροχή των πρώτων προγραμμάτων σπουδών 1998.
  2. Αν και οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας που έθεταν οι διατάξεις του ν. 2552/1997 (ύπαρξη δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών, τρεις (3) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και διορισμός Γραμματέα του Ιδρύματος) πληρώθηκαν από το 2002, εν τούτοις μία σειρά από νομοθετικές διατάξεις με τη μορφή τροπολογιών νόμων άλλαζαν συνεχώς και επί το δυσμενέστερο τις προϋποθέσεις αυτοδυναμίας, με αποτέλεσμα το Ε.Α.Π. σήμερα, τριάντα (30) έτη από την ίδρυσή του και είκοσι πέντε (25) έτη από την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του, να παραμένει ακόμα υπό καθεστώς Διοικούσας Επιτροπής.
  3. Αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.), είναι η εξ αποστάσεως παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου, εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσονται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας, στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
  4. Στο πλαίσιο της αποστολής του και των σκοπών του, το Ε.Α.Π. προσφέρει σήμερα εξήντα (60) και πλέον Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε εξειδικευμένα αντικείμενα, τόσο στην Ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες, φιλοξενεί πλέον των πενήντα χιλιάδων (50.000) φοιτητών, οι οποίοι εντάσσονται και στους τρεις (3) κύκλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, ειδικά αναπτυγμένο διδακτικό υλικό για την Εξ Αποστάσεως μάθηση, διεθνείς συνεργασίες, εργαστήρια, Εξ αποστάσεως βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια και σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ έχει εφαρμόσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, την ετήσια αξιολόγηση όλων των διδασκόντων και του εκπαιδευτικού έργου.
  5. Η οργάνωση του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλπ. έχει ανέλθει σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι αξιοζήλευτη από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
  6. Παράλληλα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βελτιώνει συνεχώς τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων, ενώ πλέον συμπεριλαμβάνεται σταθερά μεταξύ των πέντε (5) καλύτερων Εξ Αποστάσεως Πανεπιστημίων του κόσμου. Πρόσφατα δε, τιμήθηκε με την ευθύνη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανοικτών Πανεπιστημίων του 2022.
  7. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ε.Α.Π. και ο προσανατολισμός του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το ίδρυμα η ελληνική κοινωνία και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το μέγεθός του αλλά και η μηδαμινή οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας, συνηγορούν θετικά στην άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας αυτοδυναμίας του, καθώς κινδυνεύει να μείνει το μοναδικό ελληνικό ΑΕΙ που δεν θα είναι αυτοδύναμο, αν και πληροί τα κριτήρια που προβλέπει η γενικότερη ακαδημαϊκή πρακτική αλλά και το ίδιο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Επισημαίνουμε, ότι το δημοσιευθέν νομοσχέδιο προβλέπει (στο άρθρο 336) την κατάργηση της (τελευταίας - πλην εκείνης του Ε.Α.Π.) Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ενώ παράλληλα (στο άρθρο 5) προβλέπεται «Εάν δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκές μονάδες επιπέδου Σχολής γίνουν αυτοδύναμες, το Α.Ε.Ι. γίνεται αυτοδικαίως αυτοδύναμο και εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων». Κι όμως, το Ε.Α.Π. με τρεις (3) αυτοδύναμες Σχολές εδώ και 25 χρόνια (από το 2006) και μια ακόμη που σύντομα θα πληροί τα κριτήρια αυτοδυναμίας, δεν είναι ακόμη αυτοδύναμο!
  8. Με βάση όλα τα παραπάνω και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13595/04-06-2022 επιστολής του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,η Δ.Ε. θεωρεί ότι το Ε.Α.Π είναι πλέον ώριμο από κάθε άποψη να μεταβεί σε καθεστώς αυτοδυναμίας με εκλογή όλων των οργάνων διοίκησής του όπως και στα άλλα πανεπιστήμια,

αποφάσισε ομόφωνα να προωθήσει στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το υποβληθέν αίτημα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ε.Α.Π. σχετικά με το αυτοδύναμο του Ιδρύματος, με απώτερο σκοπό την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την αξιότιμη Υπουργό, με περιεχόμενο τη μετάβαση του Ιδρύματος σε καθεστώς αυτοδυναμίας και την πλήρη διοικητική του εναρμόνιση με τα λοιπά Α.Ε.Ι. της Χώρας, στο πλαίσιο του υπό κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Η Γραμματέας της Δ.Ε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr