Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ που πιστοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ

Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου πληροφορεί την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
  της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
 • Πληροφορική (ΠΛΗ)
  της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

συμμορφώνονται πλήρως (fully compliant), 

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). 

Η πιστοποίηση, λόγω πανδημίας, ολοκληρώθηκε με ηλεκτρονική επίσκεψη επιτροπών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης των ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος, η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ), το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Σχολών, οι Διευθυντές, τα μέλη ΔΕΠ, οι Συντονιστές και οι ΣΕΠ των προγραμμάτων. Σημαντική ήταν η συμβολή φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με τα Προγράμματα αυτά. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και  εργάστηκαν με αφοσίωση  για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των ΠΠΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο https://www.eap.gr/to-eap/pps

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr