Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΕΑΠ: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μείωση διδάκτρων έως 20% για το (2020-2021)

ΕΑΠ: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μείωση διδάκτρων έως 20% για το (2020-2021)

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αποφάσισε να εγκρίνει έκπτωση 20% επί του συνόλου τής συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των φοιτητών, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και σπουδάζουν παράλληλα σε Προγράμματα Σπουδών αμιγώς του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα:

1. η μείωση αφορά: α) συζύγους, β) γονείς με άγαμα τέκνα και γ) άγαμα αδέλφια που ανήκουν στην πατρική οικογένεια (δεν έχει αλλάξει ποτέ η οικογενειακή κατάσταση τους κατάσταση) και φοιτούν σε προγράμματα αμιγώς του Ε.Α.Π.

2. εξαιρούνται από τη χορήγηση μείωσης όσοι φοιτούν σε Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Σε περίπτωση που ο έτερος συγγενής τους φοιτά σε αμιγώς πρόγραμμα του Ε.Α.Π. θα λαμβάνει μόνο αυτός τη μείωση 20%.

3. σε περίπτωση που το ένα από τα δύο (ή και περισσότερα) συγγενικά μέλη έχει λάβει υποτροφία αριστείας ή υποτροφία βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, το άλλο μέλος θα λάβει την έκπτωση στο 20% του ποσού που κατέβαλε μόνο το ίδιο μέλος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΕΑΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

4. σε περίπτωση φοίτησης σε σύντομα/ειδικά προγράμματα σπουδών (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών), τη φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών) και σε περίπτωση μόνο μεταφοράς θεματικών ενοτήτων από το ένα ακαδημαϊκό έτος στο άλλο (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών) δε χορηγείται μείωση 20% σε κανένα από τα μέλη.

5. Η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβάλλει ο φοιτητής για θεματικές ενότητες που είναι από μεταφορά προηγούμενου έτους (συμμετοχή μόνο στις εξετάσεις)  δεν εμπίπτουν στη μείωση 20%.

6. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων της χορήγησης της μείωσης 20%, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των χορηγήσεων των υποτροφιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

2. πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων) βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η συγγένεια.

3. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τον έναν συγγενή.

4. Η υποβολή των αιτήσεων με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 01 Φεβρουαρίου 2021 έως την 31η  Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ