Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Καθηγητές ΕΑΠ: Δεν ενημερωθήκαμε για εξ αποστάσεως εξετάσεις - Δια ζώσης εξετάσεις τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο

Καθηγητές ΕΑΠ: Δεν ενημερωθήκαμε για εξ αποστάσεως εξετάσεις - Δια ζώσης εξετάσεις τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Το ΔΣ Του ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ διαπιστώνει για άλλη μία φορά ότι διορισμένες Διοικούσες Επιτροπές (ΔΕ) προχωρούν σε ανακοινώσεις και ενέργειες παρακάμπτοντας και απαξιώνοντας τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες η ΔΕ του ΕΑΠ προχώρησε σε ανακοινώσεις που σχετίζονται με την «προμήθεια συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης» και την διενέργεια των τελικών εξετάσεων από απόσταση.

ΤΟ ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ, αναγνωρίζει τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της επιδημίας του COVID19 και την ανάγκη ανταπόκρισης σε αυτές. Ωστόσο έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω:

1. Σχετικά με τις πρόσφατες «προσκλήσεις ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης».

Η ΔΕ του ΕΑΠ προέβη σε εξαγγελίες χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ και χωρίς καμία μελέτη των εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια και αφορούν καίρια ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας του ιδρύματος.

Το ΕΑΠ διαθέτει σε παραγωγική λειτουργία τα πλέον σύγχρονα συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα οποία κατέφυγαν πρόσφατα και πολλά άλλα ελληνικά ΑΕΙ λόγω των έκτακτων αναγκών. Τα συστήματα αυτά έχουν αποδειχθεί εύρωστα και επαρκή στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης πανελλαδικώς τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις έκτακτες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Επιπλέον η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ έχει συσσωρευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της ανοικτού κώδικα πλατφόρμας Moodle που αποτελεί την πιο ευέλικτη διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα με έμφαση στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων.

Στην παρούσα φάση, η ΔΕ του ΕΑΠ προχωρά, παραγκωνίζοντας τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ,  σε μια δαπάνη αγνώστου ύψους χωρίς προδιαγραφές για πλατφόρμες, με πρόσχημα την αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης, παρότι με βάση πρόσφατες αποφάσεις και ανακοινώσεις της ΔΕ αυτή η κατάσταση θεωρείται ότι έχει ήδη αντιμετωπιστεί και η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται κανονικά.

Οποιαδήποτε μελέτη εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά κυρίως το επιλεγμένο μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της διοικητικής της οργάνωσης. Οι βιαστικές δημόσιες εξαγγελίες χωρίς προηγούμενη συστηματική μελέτη είναι καταδικασμένες να οδηγήσουν σε επιβάρυνση του ιδρύματος με, δυνάμει, μη λειτουργικά συστήματα, διοικητικά δαιδαλώδεις συνθήκες υποστήριξης, οικονομική ζημία και κινδύνους επανάληψης καταστάσεων καθολικής αποτυχίας.

Το ΔΣ τονίζει ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ έχει ξαναζήσει στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις αποτυχημένων ενεργειών από πλευράς ΔΕ.

2. Σχετικά με το θέμα των τελικών εξετάσεων του ΕΑΠ

Σημειώνεται ότι τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ ενημερώθηκαν για το θέμα από διάφορες ιστοσελίδες χωρίς η ΔΕ να τους ενημερώσει, πόσο μάλλον να διαβουλευτεί μαζί τους. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την απουσία συστηματικής διερεύνησης των εναλλακτικών λύσεων εξετάσεων από απόσταση και αφετέρου τις ανησυχίες που εκφράζουν μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ αλλά και φοιτητές, δηλώνουμε ότι το ΕΑΠ δεν μπορεί να είναι πεδίο δοκιμών ούτε έχει την πολυτέλεια της αποτυχίας.

Θα πρέπει να ανακοινωθεί πρόγραμμα δια ζώσης εξέτασης των φοιτητών του ΕΑΠ σε χρόνο που θα καθοριστεί ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Θα πρόκειται, φυσικά για εξετάσεις σε ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα που θα απαιτεί από όλους ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά θα είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Την πρακτική αυτή ακολουθούν ήδη άλλα ΑΕΙ της χώρας.

Ενδεικτικά θα μπορούσε η εξεταστική να μετακινηθεί την περίοδο 17/8-6/9/2020 και η επαναληπτική εξεταστική την περίοδο 7/9-27/9/2020, ενώ η έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους θα μετακινηθεί την 18 ή 25/10 προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι διοικητικές υπηρεσίες στις εγγραφές. Οι δε διδάσκοντες θα πρέπει να δεσμευθούν για ταχύτατη διόρθωση των γραπτών και ανάρτηση των βαθμολογιών εντός το πολύ 5 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην υποστήριξη της εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου είναι σε κάθε περίπτωση αυτονόητη.

Παράλληλα, και μόνο αν η εξέλιξη της πανδημίας το επιβάλει, πρέπει να διαμορφωθεί με τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ το συντομότερο δυνατό μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για εξετάσεις από απόσταση, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να πληροί τις απαραίτητες προδιάγραφες προκειμένου να μην εκτεθεί το ΕΑΠ πρώτιστα στους/τις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Ενδεικτικά, πρέπει να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό από φοιτητές και ΕΑΠ και η αποφυγή επιπλέον δαπανών για τους φοιτητές του ΕΑΠ, αλλά και να διασφαλισθεί το αδιάβλητο, η αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, η λειτουργικότητα με δεδομένο τον αριθμό των φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η έγκαιρη ενημέρωση φοιτητών και ΣΕΠ και η εξοικείωσή τους με την αντίστοιχη πλατφόρμα.

3. Σχετικά με την άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ έναντι των μελών ΔΕΠ των άλλων ΑΕΙ

Το ΔΣ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ έναντι των μελών ΔΕΠ των άλλων ΑΕΙ, η οποία εφαρμόζεται συστηματικά από όλες τις διορισμένες ΔΕ του ΕΑΠ και εξακολουθεί δυστυχώς να αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα του ΕΑΠ.

Πρόσφατα, η ΔΕ του ΕΑΠ, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ. Ευσταθόπουλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να διαφοροποιήσει τους όρους με τους οποίους τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ θα στελεχώσουν τις επιτροπές αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, μολονότι το συγκεκριμένο έργο εκφεύγει των συνήθων καθηκόντων τους. Η απόφαση αυτή εισάγει μια αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μεταχείριση, η οποία είναι καταδικαστέα από θέση αρχής.

4. Σχετικά με τις αιτήσεις των μελών ΣΕΠ

Το ΔΣ προτείνει, λόγω της προβληματικής κατάστασης που βιώνουν πολλοί συνάδελφοι μας, να δοθεί παράταση τουλάχιστον 10 ημερών για την υποβολή αίτησης για μέλη ΣΕΠ για τα έτη 2020-2023.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ