Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΕΑΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 2019-2020 για τις (11545) θέσεις φοίτησης στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΕΑΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 2019-2020 για τις (11545) θέσεις φοίτησης στα (6) Προπτυχιακά και στα (22) Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας ενημερώνουν πως ξεκινά από σήμερα (12/3) η υποβολή των αιτήσεων για σπουδές στο ΕΑΠ σε 6 Προπτυχιακά (5300 θέσεις) και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (6245 θέσεις) με Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 12η Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε πε ρίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019 και ώρα 15.00.

- Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

- Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.

- Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

- Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

- Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2019.

- Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.

- Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

- Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως. 

- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).

Για τα Προπτυχιακά

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (500 θέσεις)

2. Πληροφορική- ΠΛΗ (1200 θέσεις)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (1500 θέσεις)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό - ΕΛΠ (800 θέσεις)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1200 θέσεις)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)

Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 5300 σε έξι (6) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, κατανέμονται ως εξής:

Για τα Μεταπτυχιακά

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Master in Business Administration»-ΜΒΑ (450 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (390 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (430 θέσεις)

4. Τραπεζική –ΤΡΑ (455 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων -ΔΠΜ (450 θέσεις)

6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)

7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)

8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων -ΔΧΤ(420 θέσεις)

9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός -ΠΣΧ (260 θέσεις)

10. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)

11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (100 θέσεις)

12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)

13. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ (220 θέσεις)

14. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ (300 θέσεις)

15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)

16. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)

17. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (90 θέσεις)

18. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (60 θέσεις)

19. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (30 θέσεις)

20. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)

21. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)

22. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –ΟΡΘ (180 θέσεις)

Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 6245 σε είκοσι δύο (22) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, κατανέμονται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ στις πόλεις:

Αθήνα: (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207

Θεσσαλονίκη: (Αλεξανδρουπόλεως 10,ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη), Tηλ. 2310 534187

Λάρισα:(Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41 221 Λάρισα) τηλ. 2410 236974

Τρίπολη:(Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263

Κομοτηνή:(Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404

Κοζάνη(Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 56425

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ