Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης για το (2022-2023)

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης για το (2022-2023)

Πάντειον Πανεπιστήμιο: Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το έκτο (6ο) έτος σπουδών και επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ξεκινάει από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022. Δείτε μέσα από το παρόν άρθρο αναλυτικά τις προϋποθέσεις, απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής της αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου μπορείτε να την δείτε εδώ.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση, https://merimna.panteion.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, επιβάλλεται να παρακολουθείτε την εξέλιξη της, προκειμένου να διαπιστώσετε την Έγκριση/ Απόρριψη ή την υποχρέωση σας, για υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών. 

Σίτιση φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3 18/06/2012. Επιπλέον δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας και οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας.

Το φοιτητικό εστιατόριο βρίσκεται στην οδό Λαγουμιτζή 15-17 και λειτουργεί όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (πρωί, μεσημέρι, βράδυ), εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα, και Καλοκαιριού.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Web εφαρμογής, με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3 18/06/2012. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση https://merimna.panteion.gr

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Σίτισης

1. Φωτογραφία φοιτητή/τριας, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το www.gov.gr ή από ΚΕΠ)

Σημείωση: Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια αρχή της χώρας τους. Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας δήλωσης εισοδημάτων (εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το Taxisnet)

Σημείωση: Τα αντίγραφα εκκαθαριστικών εφορίας, θα είναι των δύο γονέων και του φοιτητή (εφόσον καταθέτει φορολογική δήλωση).

  • Για τους Κύπριους φοιτητές, απαιτείται βεβαίωση εισοδημάτων, από το Τμήμα Φορολογίας, για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, βεβαιώσεις εισοδημάτων των γονέων τους (μετάφραση), από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.
  • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, κατατίθεται εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την οικονομική επιμέλεια και επιπλέον, διαζύγιο ή δικαστική απόφαση ή απόφαση επιμέλειας.

Επιπλέον δικαιολογητικά

(Μη υποχρεωτικά, αφορούν μόνο όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

1. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής, εφόσον κατέχει την φοιτητική ιδιότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας γονέα, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

3. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Σημείωση: Φοιτητές που εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 5, της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012, οφείλουν να καταθέσουν (σε μορφή PDF) τα

αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Για όσο χρονικό διάστημα η αίτηση είναι σε κατάσταση «Πρόχειρο» μπορείτε να την τροποποιήσετε.
  • Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας, θα είναι σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο από το φοιτητή» και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.
  • Εάν κατά την επεξεργασία της από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκύψουν εκκρεμότητες, θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή».
    Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο κατά το διάστημα που έχει οριστεί από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, μετά το πέρας της προθεσμίας «επανυποβολής δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή», η αίτησή σας δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.
  • Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση/προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης, «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή») απαιτείται υποχρεωτικά, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε προεπισκόπηση της αίτησης και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ.

Μετά τον έλεγχο της αίτησή σας από την Επιτροπή της Φοιτητικής Μέριμνας, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την ένδειξη, «Εγκρίθηκε» ή «Απορρίφθηκε»

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).

Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι μεγαλύτερα:

α. Τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β. Αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις σχετικά με την σίτιση (www.panteion.gr >Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας> Σίτιση> Ανακοινώσεις Σίτισης).

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνα: 210 9201641- 2109201642- 2109201141

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr