Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πάντειο: Απόφαση Πρυτάνεως για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου έως τις 30/11/20

Πάντειο: Απόφαση Πρυτάνεως για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου από τις 10/11 έως 30/11/20

Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Έχοντας αποφασίζει την λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου από 10/11/2020 έως 30/11/2020 κατά τρόπο ώστε η εργασία των υπαλλήλων να παρέχεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως, εκ περιτροπής καθοριζόμενη.

Η απόφαση στηρίζεται στα εξής σημεία:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


 • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Υπεύθυνος Αποθήκης, οι υπάλληλοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κίνησης (της Διεύθυνσης Διοικητικού) θα έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία, λόγω των αναγκαίων εργασιών για την ρύθμιση των χώρων του Πανεπιστημίου, την παροχή οδηγιών και υγειονομικών υπηρεσιών, και για την ασφαλή

μετακίνηση προσώπων, αντιστοίχως, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, πλην εάν ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων.

Για τους υπαλλήλους που προσέρχονται τηρείται η υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου.

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμήματος και Γραμματείας καλούνται να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις για την τήρηση των προβλέψεων και να προβούν σε ανάθεση καθηκόντων τηλεργασίας στους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. Ειδικότερα, για την τήρηση του ποσοστού παρουσίας των υπαλλήλων και της κατανομής τους στα ανωτέρω ωράρια, αρμόδιοι είναι:

 • για τις Διευθύνσεις, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων,
 • για τις Διευθύνσεις των οποίων η θέση Προϊσταμένου είναι κενή, η Διεύθυνση Διοικητικού,
 • για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ,
 • για τα ακαδημαϊκά Τμήματα, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι,
 • για το Γραφείο Σταδιοδρομίας, η Διεύθυνση Διοικητικού.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι με φυσική παρουσία καθορίζονται ως εξής:

Δ/νση Διοικητικού: 1 υπάλληλος ανά Τμήμα (με δυνατότητα φυσικής παρουσίας δεύτερου υπαλλήλου από το ίδιο Τμήμα κατά την κρίση του Προϊσταμένου για αντιμετώπιση

έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης χωρίς να υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός στη Δ/νση -3).

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης: 1 υπάλληλος ανά Τμήμα (με δυνατότητα φυσικής

παρουσίας δεύτερου υπαλλήλου από το ίδιο Τμήμα κατά την κρίση του Προϊσταμένου για αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης χωρίς να υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός

στη Δ/νση -4).

Δ/νση Μηχανοργάνωσης: 1 υπάλληλος ανά Τμήμα (με δυνατότητα φυσικής παρουσίας δεύτερου υπαλλήλου από το ίδιο Τμήμα κατά την κρίση του Προϊσταμένου για αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης χωρίς να υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός στη Δ/νση -4).

Δ/νση Κεντρικής Διοίκησης (ανά Τμήμα):

 • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών: το σύνολο των υπαλλήλων με φυσική παρουσία, εφ’ όσον εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.
 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: το σύνολο των υπαλλήλων με φυσική παρουσία, εφ’ όσον εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.
 • Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης: το σύνολο των υπαλλήλων με φυσική παρουσία, εφ’ όσον εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.
 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης: 3 υπάλληλοι 5 φορές την εβδομάδα

Δ/νση Βιβλιοθήκης: 3 υπάλληλοι 5 φορές την εβδομάδα.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 1 υπάλληλος

ΕΛΚΕ: Ο αριθμός των εργαζομένων προσδιορίζεται βάσει της μεγάλης απόστασης (άνω των 5 μέτρων) μεταξύ τους.

 • 4 άτομα στο ισόγειο
 • 2 άτομα στον πρώτο όροφο

Γραμματείες Τμημάτων : 1 υπάλληλος (με δυνατότητα φυσικής παρουσίας δεύτερου υπαλλήλου από το ίδιο Τμήμα κατά την κρίση του Προϊσταμένου για αντιμετώπιση

έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης). Καταργείται η σταθερή ημέρα εξυπηρέτησης κοινού (Τρίτη).

Τεχνική Υπηρεσία: το σύνολο των υπαλλήλων με φυσική παρουσία, εφ’ όσον εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους.

Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου: 1 υπάλληλος 5 φορές την εβδομάδα

Γραφείο Φωτοτύπησης: 1 υπάλληλος 3 φορές την εβδομάδα Γραφείο Σταδιοδρομίας: 1 υπάλληλος 2 φορές την εβδομάδα Υγειονομική Υπηρεσία : 1 υπάλληλος 5 φορές την εβδομάδα

Οι αρμόδιοι για την τήρηση του τρόπου λειτουργίας του Πανεπιστημίου θα καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπ΄όψη τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όσους απουσιάζουν βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών λόγω της πανδημίας, και θα καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα κοινοποιούν στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού κάθε Παρασκευή αμελλητί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση της ανωτέρω κατανομής, θα επιλαμβάνεται η Διεύθυνση Προσωπικού.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αυτοπροσώπως μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών