Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητικό επίδομα ύψους €600 θα χορηγήσει Πανεπιστήμιο – Ποιοι φοιτητές το δικαιούνται!

Φοιτητικό επίδομα ύψους €600 θα χορηγήσει Πανεπιστήμιο – Ποιοι φοιτητές το δικαιούνται!

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παροχή οικονομικών ενισχύσεων ύψους €600 σε προπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το Ο.Π.Α. θα παρέχει οικονομικές ενισχύσεις ύψους €600 σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα Φοιτητικά Επιδόματα μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ. Στην κατηγορία αυτή για το 2018-2019 θα δοθούν 20 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. τουλάχιστον 15%.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι διανύουν μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης (ν+2) και είτε να είναι πρωτοετείς, είτε να έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 2 μαθήματα κατά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε αύξουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 1 μονάδα για κάθε 1% αναπηρία με βάση το ΚΕ.Π.Α., δηλαδή 60 μονάδες για 60% αναπηρία, 80 μονάδες για 80% αναπηρία, με μέγιστο τις 100 μονάδες για 100% αναπηρία.
  • 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 10 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 15 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 5 μονάδες αν το οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους για το οποίο έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση είναι από 20.000,01 ευρώ έως 30.0000,00 ευρώ, 10 μονάδες αν είναι από 10.000,01 έως 20.000,00 ευρώ και 15 μονάδες αν είναι έως 10.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 20, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος.

Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες. Στην κατηγορία αυτή για το 2018-2019 θα δοθούν 67 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές που θα δικαιούνται κάρτα σίτισης για το τρέχον έτος.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι διανύουν μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης (ν+2) και είτε να είναι πρωτοετείς, είτε να έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 2 μαθήματα κατά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε αύξουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 10 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 15 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 5 μονάδες αν το οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους για το οποίο έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση είναι από 30.000,01 ευρώ έως 40.0000,00 ευρώ, 10 μονάδες αν είναι από 25.000,01 έως 30.000,00 ευρώ, 15 μονάδες αν είναι από 20.000,01 έως 25.000,00 ευρώ, 20 μονάδες αν είναι από 15.000,01 έως 20.000,00 ευρώ, 25 μονάδες αν είναι από 10.000,01 έως 15.000,00 ευρώ, 30 μονάδες αν είναι από 5.000,01 έως 10.000,00 ευρώ και 35 μονάδες αν είναι έως 5.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 67, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος.

Μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τους συμφοιτητές σου ;)

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΟΠΑ για όλα τα τελευταία νέα του πανεπιστημίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 14/6/2019 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο πατώντας εδώ.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ψηφιακή υπογραφή από τη γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, οι φοιτητές θα κληθούν με βάση τη σειρά βαθμολογίας των αιτήσεών τους να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν όσα αναγράφονται στις αιτήσεις τους (π.χ. πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, κ.λπ.). Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, αλλά αν ένας φοιτητής είναι δικαιούχος και ενίσχυσης ΑμΕΑ και ενίσχυσης για χαμηλές εισοδηματικές ομάδες, θα λάβει μόνο την ενίσχυση για τις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών