Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΔΠΘ: Για πρώτη φορά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σίτιση και στέγαση των φοιτητών

ΔΠΘ: Για πρώτη φορά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σίτιση και στέγαση των φοιτητών

Για πρώτη φορά οι φοιτητές του ΔΠΘ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για σίτιση και στέγαση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr 

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς των φοιτητών, τους οποίους χρησιμοποιούν για την είσοδό τους σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

-Σκοπός της εφαρμογής 

Η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση, η οποία δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ. και ξεκινά για πρώτη φορά,  παρέχει στους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τις εξής δυνατότητες: 

¨ να υποβάλουν αίτηση για σίτιση ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να καταθέτουν έντυπα ή να παρίστανται αυτοπροσώπως στα γραφεία φοιτητικής μέριμνας.

¨ να υποβάλουν αίτηση για στέγαση ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να καταθέτουν έντυπα ή να παρίστανται αυτοπροσώπως στα γραφεία φοιτητικής μέριμνας.

Επίσης, η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση παρέχει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων των φοιτητών/τριών που υποβάλλουν αιτήσεις και έκδοσης αποτελεσμάτων. 

- Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι προπτυχιακοί φοιτητές και δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 έτος φοίτησης (όπου ν = τα έτη φοίτησης του τμήματος).

Οι Ομογενείς φοιτητές- Αλλοδαποί Αλλογενείς – Αλλοδαποί Υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας –Φοιτητές Erasmus υποβάλλουν ηλεκτρονικά  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών (ΦΕΚ 5110/τ.β΄/31-12-2019) , αφού τα συγκεντρώσουν και τα αποθηκεύσουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της χώρας τους.  

-Αιτήσεις για σίτιση ή/και για στέγαση. 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σίτισης ή στέγασης ή και τα δύο, ανάλογα για ποια παροχή ενδιαφέρονται.

-Είσοδος στην εφαρμογή 

Μέσω ενός φυλλομετρητή σελίδων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εφαρμογής estia.duth.gr. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο Τμήμα σας και πατάτε «Είσοδος». Ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η αρχική σελίδα με τα «Στοιχεία» του/της φοιτητή/τριας.

- Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:

Βήμα 1Ο:  Διαβάζετε με προσοχή την ανακοίνωση.

Βήμα 2Ο: Σημειώνετε ποια είναι τα δικαιολογητικά που οφείλετε να υποβάλετε και, αφού τα αναζητήσετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα συγκεντρώνετε σε ψηφιακή μορφή. 

Βήμα 3Ο: Ανοίγετε τη σελίδα των αιτήσεων και συνδέεστε με το όνομα χρήση (username)  και τον κωδικό πρόσβασης (password) που έχετε για όλες τις υπηρεσίες του Τμήματος.

Βήμα 4Ο: Κάποια στοιχεία με την εισαγωγή θα είναι ήδη συμπληρωμένα από το σύστημα. Αν υπάρχει κάποιο λάθος επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Βήμα 5Ο: Ελέγχετε το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα φοίτησης, το email το οποίο σας έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο, το τηλέφωνο, και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Πρέπει να αναγράφεται ο σωστός Αριθμός Μητρώου, το έτος φοίτησης, το έτος πρώτης εγγραφής, αν είστε  προπτυχιακός/’η ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια. Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, π.χ. Τσιμισκή 45, Τ.Κ.68500 Θεσσαλονίκη. 

Βήμα 6Ο: Όσον αφορά τα εισοδήματα,  ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα συμπληρώνοντας στοιχεία από το εκκαθαριστικό του προηγούμενου οικονομικού έτους (Παράδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος θα βρείτε στις οδηγίες εφαρμογής estia.duth.gr). 

1. Προσθέτετε το δηλωθέν εισόδημα από τον ΠΙΝΑΚΑ Γ1. Του υπόχρεου και της συζύγου.

2. Από τον ΠΙΝΑΚΑ Δ και κάτω από το σύνολο προσθέτετε (αν υπάρχουν, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρχουν όλα στο εκκαθαριστικό): 

α. την προστιθέμενη διαφορά δαπανών, 

β. τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά κτλ. και

γ. αν υπάρχει, το επίδομα ανεργίας ή επίδομα των παιδιών του υπόχρεου και της συζύγου. 

3. Το συνολικό ποσό εισοδήματος είναι το σύνολο από την παρ. 1 και από την παρ. 2. 

4. Επίσης, αν έχει  υποβάλει και ο/η φοιτητής/τρια φορολογική δήλωση, προσθέτετε και τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται και στο εκκαθαριστικό του/της φοιτητή/τριας και το συνολικό εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει και από τα δυο εκκαθαριστικά στον αντίστοιχο πίνακα. 

Εισάγετε τα εισοδήματα στο αντίστοιχο πεδίο.

Βήμα 7Ο: Στην συνέχεια, αν ανήκετε σε κάποια κατηγορία μείωσης του εισοδήματος, τη συμπληρώνετε με ένα ναι ή όχι και ανεβάζετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εφόσον  έχετε απαντήσει θετικά. Π.χ. για αδερφό/ή φοιτητή/τρια χρειάζεται η «Βεβαίωση φοίτησης» από το αντίστοιχο Τμήμα σπουδών του/της. Για ορφανό/ή από ένα γονέα:   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr. 

Αν ανήκετε σε ομάδα που εισάγεται απευθείας στις φοιτητικές εστίες, πρέπει να προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Π.χ. ορφανός από  δυο γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ΑΜΕΑ: Πιστοποιητικό επιτροπής, Παιδιά μισθωτών πολυτέκνων : Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας, και φοιτητές οι οποίοι είναι και γονείς: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Βήμα 8ο: Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων και την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πατήστε Υποβολή. Κάνετε έλεγχο ότι έχετε προβεί στην υποβολή της αίτησης, ώστε να έχει υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας.

 • Αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ.

         Οφείλετε να αποδεχθείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησής σας.

 • Συμπλήρωση ορθών στοιχείων.

Έχετε την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί οριστικά η αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων που έχουν τυχόν αναγραφεί λάθος. Η επιτροπή στέγασης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων κάθε κατηγορίας των φοιτητών, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες. 

 • Προσωπικά δεδομένα.

         Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενημερώνεστε ότι λάβατε γνώση για τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

 • Δυνατότητα να βλέπετε τις αιτήσεις σας.

Η εφαρμογή σας επιτρέπει μετά την είσοδό σας σε αυτήν να βλέπετε τις υποβληθείσες αιτήσεις σας. 


 

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ (ΦΕΚ Β’ 5110/31/12/2019), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (Στέγαση), ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, θα είναι από Τρίτη 20 Απριλίου 2021 έως και Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τον νόμο έχουν οι ενεργοί φοιτητές/τριες για ν+2 έτη σπουδών, όπου ν ο προβλεπόμενος αριθμός ετών σπουδών για το κάθε Τμήμα.

Οι αιτήσεις για την παροχή δωρεάν στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μεγέθους έως 2ΜΒ στην ηλεκτρονική διεύθυνση estia.duth.gr.
Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Χρήσιμες οδηγίες που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε  να επικοινωνείτε με το Αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Α. Οι Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς μαζί με άδεια παραμονής. 
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών (ΦΕΚ Β’ 5110/31/12/2019) και ότι τον αποδέχονται. (για έκδοση πατήστε εδώ)
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα από 1-1-2019 έως 31-12-2019) α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της φοιτητή/τριας. (για έκδοση πατήστε εδώ) (Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση. (για έκδοση πατήστε εδώ)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου). ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 5. Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία του/της ιδίου/ας και της οικογένειάς του/της. ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 6. Όσοι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται λόγους υγείας, προσκομίζουν απόφαση από ΚΕΠΑ ή το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η οποία είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 7. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
 8. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση η οποία θα το πιστοποιεί.
 9. Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 10. Όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Το εκκαθαριστικό που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαζευκτήριο-δικαστική απόφαση η  ιδιωτικό συμφωνητικό ο φοιτητής υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία –εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1- και των δυο γονέων - . Αποδεκτή είναι και η διάσταση που έχει δηλωθεί στην εφορία. Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια έχει παντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.
 11. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μόνο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.  
 12. Όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (για έκδοση πατήστε εδώ)
 13. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

Β. Οι Ομογενείς φοιτητές- Αλλοδαποί Αλλογενείς – Αλλοδαποί Υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας –Φοιτητές Erasmus

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών (ΦΕΚ 5110/τ.β΄/31-12-2019).

*ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

* ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι η ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών/τριών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, από Τρίτη 20 Απριλίου 2021 έως και Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ5/68535/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ. Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.».

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τον νόμο έχουν οι ενεργοί φοιτητές/τριες για ν+2 έτη σπουδών, όπου ν ο προβλεπόμενος αριθμός ετών σπουδών για το κάθε Τμήμα.

ΟΙ αιτήσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μεγέθους έως 2ΜΒ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση estia.duth.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Για τον λόγο αυτόν, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Χρήσιμες οδηγίες  που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε  να επικοινωνείτε με το Αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.ς Μέριμνας.    

Κατόπιν αυτών  οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται πιο κάτω:
ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ 1965/18 Ιουνίου 2012 τ. Β’
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτιση 

Α. Οι Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες υποβάλλουν:

 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς μαζί με άδεια παραμονής. 
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ. Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.». ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα από 1-1-2019 έως 31-12-2019) α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της φοιτητή/τριας. (για έκδοση πατήστε εδώ) (Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση. (για έκδοση πατήστε εδώ)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου). ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 5. Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία του/της ιδίου/ας και της οικογένειάς του/της. ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 6. Σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω ) του ίδιου φοιτητή η μελών της οικογένειας του Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 7. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
 8. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση η οποία θα το πιστοποιεί.
 9. Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 10. Όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Το εκκαθαριστικό που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του. ( Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαζευκτήριο-δικαστική απόφαση η  ιδιωτικό συμφωνητικό ο φοιτητής υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία –εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1- και των δυο γονέων - . Αποδεκτή είναι και η διάσταση που έχει δηλωθεί στην εφορία. Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια εχει παντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.
 11. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μόνο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.  
 12. Όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ( για έκδοση πατήστε εδώ)
 13. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

Β. Οι Ομογενείς φοιτητές- Αλλοδαποί Αλλογενείς – Αλλοδαποί Υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας –Φοιτητές Erasmus

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά  τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για την δωρεάν παροχή σίτισης.

*ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
* ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια γραφεία:

 Πόλη φοίτησης Email αποστολήςΤηλ. επικοινωνίας

1

ΚομοτηνήΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.2531039008, 39213, 39211

2

ΞάνθηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.2541079028-79153
3ΑλεξανδρούποληΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.2551030973-30965
4ΟρεστιάδαΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.2552041406-41300

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ