Πανεπιστήμιο Πατρών, Επείγουσα, ανακοίνωση, φοιτητές, δωρεάν, σίτιση Πανεπιστήμιο Πατρών: Επείγουσα ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τη δωρεάν σίτιση

Πανεπιστήμιο Πατρών: Επείγουσα ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τη δωρεάν σίτιση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπενθυμίζει όλους τους φοιτητές του Ιδρύματός ότι η υποβολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης λήγει στις 16-10-2015. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο, με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του  είναι ενεργός φοιτητής.

β. Έγγαμοι φοιτητές, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

3.Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

4. Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα  το Ίδρυμα.

5. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι

6. Φοιτητές πολυμελούς οικογένειας.

7. Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή. 

8. Απορφανισθέντες φοιτητές εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.

9. Τέκνα άγαμης μητέρας τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος.

10. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους πουείναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.

11.Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τέκνο θύματος  τρομοκρατίας εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2014 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2014. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2014) του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας
 • Βεβαίωση Σπουδών του Φοιτητή, εφόσον δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου, και του του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα
 • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 • Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν
 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 2. Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας
 3. Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του/της φοιτητή/τριας, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: www.upatras.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr