Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (2019-2020)

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (2019-2020)

Πανεπιστήμιο Πατρών: Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν από 03-09-2019 έως 25-10-2019.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf (πχ. με σαρωτή (scanner), κλπ.), καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι φοιτητές θα λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης. Με αυτή ή με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα μπορούν να προσέρχονται στο εστιατόριο. Επίσης, μέσω του ιδίου link θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους.

Για την  γρήγορη έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης  παρακαλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν έγκυρα τα δικαιολογητικά τους.

Δεν απαιτείται να προσκομίσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα Τμήματα Σίτισης και Παροχών, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κουκούλι), Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Μεσολόγγι), παρά μόνο εάν σας ζητηθεί.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, θα πρέπει πρώτα να επισκεφθούν (από 5/9/2019) το link http://www.upnet.gr/upw-accounts, προκειμένου, αφού πρώτα ταυτοποιηθούν, να μπουν στο https://sitisi.upatras.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Σίτιση φοιτητών

Η σίτιση παρέχεται από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας, το οποίο ευρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας.

Η σίτιση των φοιτητών των πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παρέχεται σε εστιατόρια που εδρεύουν στις πόλεις λειτουργίας των αντίστοιχων Τμημάτων.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Δικαιολογητικά 2019-20

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα με σαρωτή (scanner)σε μορφή pdf, καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την συμπλήρωση της αίτησης. 

 1. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ, ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
 5. YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86 (είναι αναρτημένη) 
 6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, υποβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ.
 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EKKAΘAPIΣTIKOΥ ΣHΜEIΩMAΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (εισοδήματα 2018)και των δύο γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό του εκκαθαριστικό σημείωμα, καθώς και τυχόν εισοδήματα (εκκαθαριστικό σημείωμα)των ανήλικων ΑΔΕΛΦΩΝ από κάθε πηγή. 

• Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα έτους 2018) και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι έγγαμοι φοιτητές θα υποβάλλουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα έτους 2018).

• Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2018, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2018.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους (Φορολογική Βεβαίωση), στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2018.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2018.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2019-2020, από το Υπουργείο Παιδείας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής τους στο τμήμα.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

9.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες) 

 • Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2019-2020 (αδελφός φοιτητής ).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί). 
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (βλέπε αρθρ.5 παρ.κ)(λόγοι υγείας).
 • Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο  έτος της ηλικίας τους

Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο  γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζονται α) φωτοαντίγραφο  διαζυγίου, β) Φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας των παιδιών  ή ιδιωτικό συμφωνητικό, που να προκύπτει σαφώς ο γονέας που έχει την επιμέλεια, γ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του γονέα που θα δηλώνει ότι, «παραμένει άγαμος/μη και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή/τριας» και δ) τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1)  ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ που περιέχει προστατευόμενο μέλος τον φοιτητή. (Φορολ έτους 2018).

Στην περίπτωση διάστασης των γονέων του φοιτητή, θα προσκομίζονται α) φορολογική δήλωση (Ε1) του γονέα του φοιτητή/τριας από την οποία να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενο μέλος και β) Υπεύθυνες Δηλώσεις  (Ν.1599/86) και των δύο εν διαστάσει συζύγων, στην οποία να δηλώνουν ποιος από τους δύο γονείς βαρύνει οικονομικά ο φοιτητής/τρια.

Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κατά τόπους γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. 

- Οι φοιτητές των Τμημάτων της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Α’ ισόγειο, τηλ.2610969093,2610997976)

- Οι φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο, κα Μαρία Στεργίου, τηλ. 2641074169)

- Οι φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύουν στην πόλη των Πατρών,(Κουκούλι) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, (κα Αθηνά Τάτση,τηλ.2610369-094).

 - Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στις πόλεις Μεσολογγίου, Αιγίου, Αμαλιάδος και Πύργου στο Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (κ. Σαλάπα Αλέξιο, τηλ. 2631058257)

Όρια εισοδήματος 2019-20

ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020     

 

 

 

1 παιδί

 

 

2 παιδιά

 

3 παιδιά

 

4 παιδιά

 

5 παιδιά

Εκτός Πατρών

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

 

45.000

50.000

53.000

55.000

58.000

61.000

60.000

63.000

66.000

65.000

68.000

71.000

Πατρινοί

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

40.500

45.000

47.700

49.500

52.200

54.900

54.000

56.700

59.400

58.500

61.200

63.900

---------- 

Έγγαμοι φοιτητές: 45.000 (Στο ποσό αυτό προστίθενται 5.000 ευρώ ανά παιδί.) Πατρινοί: 40.500

Άγαμοι φοιτητές (άνω των 25)25.000 – Πατρινοί: 22.500

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα του Παν. Πατρών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr