Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητές Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωαννίνων: Τοποθέτηση για μόνιμους διορισμούς ΤΕ 16 στη Δημόσια Μουσική Εκπαίδευση

Φοιτητές Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωαννίνων: Τοποθέτηση για μόνιμους διορισμούς ΤΕ 16 στη Δημόσια Μουσική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006) έχει συσταθεί ο κλάδος ΤΕ 16 μουσικής, στον οποίο εντάσσονται οι κάτοχοι πτυχίων μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Όσοι έχουν καταταγεί σε αυτόν τον κλάδο και είναι κάτοχοι τουλάχιστον "βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης" (π.χ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού ελλείψει κατόχων πτυχίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕ 79.01).

Μέχρι σήμερα με τα κενά που προκύπτουν στη εκπαίδευση δικαίωμα πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν κατά προτεραιότητα οι ενταγμένοι στους κλάδους:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


  • ΠΕ 79.01, κάτοχοι πτυχίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (τμήματα μουσικών σπουδών και μουσικής επιστήμης και τέχνης),
  • ΤΕ 16, κάτοχοι πτυχίων μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ωδεία),
  • ΕΜ 16, ιδιώτες μουσικοί με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (ν. 1599/86) για τις ειδικεύσεις παραδοσιακών μουσικών οργάνων στα μουσικά σχολεία.

Από το 1984 έως και σήμερα έχουν ιδρυθεί στη χώρα τέσσερα (4) τμήματα μουσικών σπουδών και ένα (1) τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης τα οποία τροφοδοτούν τους κλάδους ΠΕ 79.01 με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία της μουσικής και των ειδικοτήτων της. Πιο αναλυτικά με αφετηρία το 1984 όπου ξεκινά η ίδρυση των τμημάτων “Μουσικών Σπουδών” (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Α.Π.Θ και Ε.Κ.Π.Α) εγκαθιδρύονται οι ανώτατες σπουδές στη μουσική θεωρία και επιστήμη, ενώ ξεκινώντας από το 1996 και εξής με την ίδρυση των τμημάτων “Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης” του ΠΑ.ΜΑΚ., “Λαϊκή και Παραδοσιακής Μουσικής” του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (νυν τμήμα “Μουσικών Σπουδών” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και την θεσμοθέτηση κατευθύνσεων στο τμήμα “Μουσικών Σπουδών” του Ιονίου Πανεπιστημίου συνίστανται και οι ειδικότητες των οργάνων, κλασσικών και παραδοσιακών. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους δικαίωμα διορισμού έχουν αποκλειστικά κάτοχοι πτυχίων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο κατά περίπτωση γνωστικό αντικείμενο και εξειδικευμένη παιδαγωγική κατάρτιση. Επί παραδείγματι δικαίωμα διορισμού για τα μαθήματα ξένων γλωσσών έχουν μόνοι οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της κατά περίπτωσης γλώσσας και όχι οι κάτοχοι αναγνωρισμένων μη Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κάθε άλλο θα υποβάθμιζε τα πτυχία των ανωτέρω ιδρυμάτων.

Ήδη ένας μεγάλος αριθμός μουσικών των κλάδων ΤΕ16 και ΕΜ16 έχει προβεί στη διαδικασία εισαγωγής στα μουσικά τμήματα Ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας έπειτα από πανελλήνιες ή και κατατακτήριες εξετάσεις. Αυτή είναι και η λογική

αντιμετώπιση οποιουδήποτε εργάζεται στη δημόσια μουσική εκπαίδευση και έχει στόχο να είναι ένας πλήρως καταρτισμένος εκπαιδευτικός μουσικής που να έχει και δικαίωμα στη διεκδίκηση μιας μόνιμης θέσης.

Αναφορικά με τη διδασκαλία της μουσικής στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα γενικά, μουσικά, καλλιτεχνικά και εκκλησιαστικά σχολεία, εισηγούμαστε στους αρμόδιους Υπουργούς τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών αποκλειστικά από τον κλάδο ΠΕ 79.01, δίχως να υποβαθμίζονται οι τίτλοι σπουδών των πανεπιστημιακής μουσικής εκπαίδευσης αποφοίτων διορίζοντας ΤΕ16. Διεκδικούμε - απαιτούμε την άμεση υλοποίηση της πρότασής μας για μελλοντικούς ή ήδη δρομολογημένους διορισμούς που ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί. Αναγνωρίζοντας τον μεγάλο αριθμό κενών στην μουσική εκπαίδευση προτείνουμε συνεχείς διορισμούς κατ' έτος. Ελλείψει εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 79.01 για μόνιμο διορισμό προτείνουμε την προσωρινή κάλυψη των κενών με μουσικούς ενταγμένους στους κλάδους ΤΕ 16 και ΕΜ 16 ως αναπληρωτές και ωρομίσθιους αντίστοιχα. Κάθε άλλο θα συνιστούσε άνιση μεταχείριση απέναντι στους μαθητές σε βάθος χρόνου.

Φυσικό επακόλουθο της παραπάνω διεκδίκησης είναι η κάλυψη των αντίστοιχων κενών από τους εντασσόμενους στον κλάδο ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων με την προαναφερθείσα λογική.

Στην παρούσα τοποθέτηση/ διεκδίκηση έχουμε την ομόφωνη στήριξη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μας, και καλούμε τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τις Γενικές Συνελεύσεις όλων των τμημάτων Μουσικών Σπουδών, τους Αποφοίτους των κλάδων ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02 και τους Συλλόγους τους, να τοποθετηθούν επί του θέματος και να υπερασπιστούν τις σπουδές και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Με εκτίμηση,

εκ μέρους της Γενική Συνέλευσης φοιτητριών/ φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωαννίνων,
το Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητριών/φοιτητών ΤΜΣΠΙ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών