Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αποτελέσματα στέγασης παλαιών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα

Αποτελέσματα στέγασης παλαιών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα

Με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Κ.Π.Ι., επιλέγονται για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην Άρτα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, οι φοιτητές παλαιότερων ετών που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα δικαιούχων (αφορά τους φοιτητές παλαιότερων ετών που δεν διέμεναν στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα):

Πίνακας

2. Οι μη επιλεγέντες φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες που αρχίζουν από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου (επόμενη καθημερινή ημέρα της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων) και λήγουν την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι αιτήσεις επανεξέτασης θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και να μην είναι γενικές και αόριστες. Μετά τις προθεσμίες αυτές και αφού ελεγχθούν οι αιτήσεις επανεξέτασης, οι καταστάσεις καθίστανται οριστικές. Οι επιλεγέντες θα παραλάβουν δωμάτιο μετά την εξέταση των ενστάσεων - αιτήσεων επανεξέταση και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ