Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των εργασιών της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2014, υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:


1. Εγκρίθηκε η 10η τροποποίηση του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2014, μετά από σχετική εισήγηση του Πρύτανη και ενημέρωση από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, κα ασιλική Οικονομίδου.
2. Εγκρίθηκε ο ΚΑΕ 0892β: «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ. εξοπλ. κτλ» ως δεκτικός εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
3. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις των μελών του Συμβουλίου επί του σχεδίου του Οργανισμού του Ιδρύματος.
4. Εγκρίθηκε ο διορισμός του εκλεγέντος (πρακτ.5020/28.05.2014) νέου Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη, με τετραετή θητεία, που λήγει στις 31.08.2018
5. Εγκρίθηκε το κείμενο της Πρόσκλησης στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου (Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες) για την εκπροσώπησή τους στο Συμβούλιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ