Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΜΑΚ: Έναρξη του ΣΤ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΜΑΚ: Έναρξη του ΣΤ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΥΠΟΕΡΓΟ 1- «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης" ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", MIS 5033071, ΕΣΠΑ 2014-2020, , Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ:02 "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των Τμημάτων*: 

  • Οικονομικών Επιστημών
  • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, πλήρους ωραρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ – ΜΑΡΤΙΟ 2022.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από τη Τετάρτη 15.09.2021 έως την Κυριακή 26.09.2021.

  • Ο Κύκλος Πρακτικής Άσκησης δεν αφορά το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

1. Διαδικασία – Γενικά δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά δια ζώσης. Η διαδικασία είναι η εξής:

1.1. Αρχικά, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (dasta.uom.gr). Σχετικές αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στους ιστότοπους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://practice.uom.gr/ και https://dasta.uom.gr/), στην ενότητα «Ανακοινώσεις»

 Η κατάσταση της αίτησης την οποία υποβάλλουν οι φοιτητές θα είναι σε «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ», μέχρι να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα.

1.2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση, και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος των Δωρεών, β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων που αντιστοιχούν έως και το τρίτο έτος των σπουδών του, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος, γ) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.

2. Στοιχεία πρόσκλησης ανά Τμήμα: Διαθέσιμες θέσεις, προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια κατάταξης όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://practice.uom.gr/?q=node/380, https://dasta.uom.gr/Internship/Announcements/52749.html)

3. Αξιολόγηση αιτήσεων - Αποτελέσματα

3.1. Με το πέρας της υποβολής των αιτήσεων από τους φοιτητές, θα αναζητηθούν και θα διαβιβαστούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους η αναλυτική βαθμολογία τους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που θα επιτρέψει την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την πρόσκληση. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να αποστείλουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.

3.2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ανακοινώνονται οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων στους ιστότοπους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, ανακοινώνονται οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στους ιστότοπους του ΓραφείουΠρακτικής Άσκησης.

4. Πρόσθετα στοιχεία της πρόσκλησης

4.1. Η αποζημίωση των φοιτητών που θα επιλεγούν και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα είναι 200,00€ (διακόσια ευρώ), ανά μήνα Πρακτικής Άσκησης πλήρους ωραρίου, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και η ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος. Oι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ, από πόρους της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Η συνολική αμοιβή καταβάλλεται στη λήξη της πρακτικής άσκησης.

4.2. Η πρόσκληση αφορά την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων τρίμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης. Οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, σε όλη τη χώρα.

4.3. Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (Φοιτητές, Φορείς, κ.λ.π.), οφείλουν να υπακούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός εγκρίθηκε από την υπ' αριθμ. 22/28.7.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (http://practice.uom.gr/?q=node/380, https://dasta.uom.gr/Internship/Announcements/52749.html)

Αναλυτικές οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη

διάρκεια των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Τηλ.: 2310 - 891 320, 259, 304

EmailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστότοποi: https://dasta.uom.gr, http://practice.uom.gr

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών