Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ανακαινίζονται τα κτίρια των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ανακαινίζονται τα κτίρια των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη διενέργεια διαγωνισμών και ως φορέας κατασκευής του έργου, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147), την εκτέλεση συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών, για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή των κτιρίων των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


1. τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την ανακαίνιση ή την ανακατασκευή των επί της οδού Θεοτοκοπούλου 3-5 (2 κτίρια) & τέρμα Πανσελήνου (1 κτίριο) κτιρίων των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Πάτρας, καθώς και των εστιατορίων – μαγειρείων αυτών.

2.α. Τον καθορισμό, την οργάνωση και την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω εστιών καθώς και των εστιατορίων-μαγειρείων αυτών.

β. Την προμήθεια υλικών και την κάλυψη υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, την προμήθεια υλικών και κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων των αναφερόμενων φοιτητικών εστιών και του μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλου υλικού, του περιβάλλοντος των κτιρίων αυτών χώρου, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού των εν λόγω εστιών.γ. Τη διαδικασία και εκπόνηση μελετών- αδειοδότησης, που αφορούν στην ανοικοδόμηση- αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, ανανέωση των εγκαταστάσεων και αξιοποίηση των εν λόγω κτιρίων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, δημοσίευση διακηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση, διοίκηση, παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων για μελέτες, κλπ, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, στους χώρους των προαναφερόμενων κτιρίων των φοιτητικών εστιών καθώς και των εστιατορίων – μαγειρείων αυτών.

δ. Την εκτέλεση έργων των απαιτούμενων οικοδομικών, Η/Μ και λοιπών εργασιών για την ανοικοδόμηση- αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, αξιοποίηση, εκσυγχρονισμό καθώς και την ανανέωση των εγκαταστάσεων των κτιρίων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, δημοσίευση διακηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση, διοίκηση, παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων έργων, κλπ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εν λόγω φοιτητικών εστιών.

ε. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, απαιτείται η έγγραφη αποδοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ιδιοκτήτη των φοιτητικών εστιών και η διάθεση των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. θα πρέπει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες προς αυτούς γνωστοποιήσεις και ενέργειες.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr