Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαικό έτος στα Φοιτητικά Συγγράμματα

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά αλλάζει η διαδικασία προμήθειας των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, ενώ θεσμοθετείται νέο αυστηρότερο σύστημα κοστολόγησής τους, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Συνολικά, σήμερα υπάρχουν 42.000 τίτλοι πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εκ των οποίων «ενεργοί» είναι περί τις 16.000. Ο συνολικός αριθμός των εντύπων βιβλίων που διανέμονται ετησίως σε 230.000 φοιτητές φθάνει τα 2.120.000(!).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τρεις υπουργικές αποφάσεις σχετικές με τα συγγράμματα που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές φέτος προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ» ένα διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου επιλέγουν μια σειρά συγγραμμάτων για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών. Σημειώνεται ότι η επιλογή διδακτικού συγγράμματος είναι ξεχωριστή διαδικασία από τη δήλωση μαθήματος, η οποία γίνεται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.

2. Ταυτόχρονα με την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν στο ΚΠΣ ότι το διδακτικό σύγγραμμα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη γραμματεία του οικείου τμήματος. Όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτησης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει διδακτικά συγγράμματα. Οι δηλώσεις των φοιτητών ή σπουδαστών επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (75 Α’).

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) έναν κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποίου μπορεί να παραλάβειι από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά συγγράμματα.

4. Κάθε εκδότης διανέμει τα διδακτικά συγγράμματα στο δηλωθέν για κάθε διδακτικό σύγγραμμα σημείο διανομής από την 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 15η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής παραλείψει να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξεταστεί επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα αυτό.

Παράλληλα, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά όλα τα διδακτικά συγγράμματα θα επανακοστολογηθούν βάσει νέου αυστηρότερου συστήματος.

Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων θα ελέγχεται πλέον από δύο επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων, οι οποίες δύνανται να επιβάλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές σε περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους.

Διαβάστε περισσότερα για τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα Φοιτητικά Συγγράμματα εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr