Συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων με τον ορισμό του Προέδρου, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και της Γραμματείας της Επιτροπής ως ακολούθως:

α) Την Παπαγεωργίου Ευγενία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Τσελίκα Αναστασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών της ίδιας Διεύθυνσης.

β) Την Μπαλάφα Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτριά της τη Συμεωνίδου Ιωάννα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό Π.Ε. του ιδίου Τμήματος.

γ) Τον Βαγγελάτο Αριστείδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Φώσκολο Φραγκίσκο.

δ) Την Πλατή Μαρία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Θ΄ Στοιχειοθεσίας και Σχεδιασμού Εκδόσεων (β΄ βάρδια) κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών, εκπρόσωπο του Εθνικού Τυπογραφείου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Γκριτζάλα Λυδία κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών.

ε) Τον Ψυχογιό Αθανάσιο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.), ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντάρα Ιωάννη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Κυριακίδης Κυριάκος, διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτριά του την Αμαξίδου Ευγενία, διοικητική υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

Βοηθοί Γραμματέα ορίζονται: η Κουτσούκου Βασιλική, διοικητική υπάλληλος του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Πετρόπουλος Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος του ιδίου Τμήματος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr