Εύδοξος: Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, αποφάσισε την τροποποίηση της υπ΄αριθ.206591/Ζ1/05-12-2016 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων», ως προς:

α) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και ορίζουμε τη Ζωϊτοπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη της ανωτέρω Δ/νσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Συγγρού Μαγδαληνή, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄- Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης.

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄- Υπολογιστικών Συστημάτων της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ορίζουμε τον Χατζηαθανασίου Χρήστου, ως μέλος.

γ) τον Γραμματέα της Επιτροπής και ορίζουμε την Αμαξίδου Ευγενία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό - υπάλληλο του Τμήματος Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης με αναπληρώτρια την Πούλιου Ευανθία, διοικητικό υπάλληλο του ιδίου Τμήματος καθώς επίσης και τους βοηθούς Γραμματέα και ορίζουμε την Κουτσούκου Βασιλική, διοικητική υπάλληλο του Τμήματος Α΄- Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και τον Πετρόπουλο Δημήτριο, αποσπασμένο εκπαιδευτικό του ιδίου Τμήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ.206591/Ζ1/05-12-2016 Υ.Α.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τον Εύδοξο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr