Κανονικά οι ανταλλαγές φοιτητών σε πανεπιστήμια Erasmus: Κανονικά οι ανταλλαγές φοιτητών σε πανεπιστήμια

Κανονικά οι ανταλλαγές φοιτητών σε πανεπιστήμια

Χωρίς προβλήματα συνεχίζονται οι σπουδές Ελλήνων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Erasmus, παρότι στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, του υπουργείου Παιδείας και των Ευρωπαίων έχει μπει η διαχείριση από το Ινστιτούτο Διά βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του προγράμματος Erasmus+ για τη Νεολαία. Αυτό διαβεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Κρατικών Yποτροφιών, που μίλησαν στην «Κ», ύστερα από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα διαχειριστικά προβλήματα στο Erasmus+ για τη Νεολαία και τις ανησυχίες για μη πληρωμή των φοιτητών όλου του Erasmus. Βέβαια, το ευτύχημα για την ομαλή καταβολή των επιμίσθιων στους φοιτητές (450 ευρώ τον μήνα) είναι ότι τα κονδύλια είναι από την Ε.Ε. Ειδικότερα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι η διαχειριστική αρχή για το σκέλος Νεολαία του ευρύτερου προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020. Το σκέλος Νεολαία αφορά ανταλλαγές νέων, στήριξη σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.λπ., και αποτελεί περίπου το 1/10 του Erasmus+. Για το μεγάλο κομμάτι των ανταλλαγών φοιτητών διαχειριστική αρχή είναι το ΙΚΥ. Ομως, ύστερα από ενδιάμεσο έλεγχο των ορκωτών λογιστών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είχαν διατυπωθεί 64 παρατηρήσεις στις οποίες έπρεπε να συμμορφωθεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και τελικά αποφασίστηκε η διακοπή της χρηματοδότησής του στις αρχές Δεκεμβρίου 2014.

Πρόσφατα, στις Βρυξέλλες υπήρξε συνάντηση για το θέμα ανάμεσα σε στελέχη του υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελληνική πλευρά αποφάσισε να μεταφερθεί η διαχείριση του προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο ΙΚΥ, και να δημιουργηθεί ενιαίος εθνικός φορέας με στόχο τον εξορθολογισμό του διοικητικού και διαχειριστικού έργου του προγράμματος και την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής του από το υπ. Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συνδράμουν τις ελληνικές αρχές με τεχνική βοήθεια για την έγκαιρη και ομαλή μεταφορά αρμοδιοτήτων, αρχείων και πόρων σ’ έναν ενιαίο εθνικό φορέα, καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr