Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η επικαιροποίηση του Οδηγού για τους Αιτούντες 2015 (version 14/11/2014) σύμφωνα και με τη νέα πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την πρώτη και τη δεύτερη version  είναι οι εξής:

  • Η προθεσμία για τις στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασική Δράση 2) μετακινείται ένα μήνα μπροστά από 30/4/2015 στις 31/3/2015
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα Ρωσικά Ιδρύματα θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε capacity building projects στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Βασική Δράση 2) αναλύονται λεπτομερώς και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με τη διμερή συνεργασία με τη Ρωσία
  • Οι συνθήκες συμμετοχής για οργανισμούς από χώρες εταίρους στις Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού είναι οι ίδιες με αυτές που υπάρχουν στον Οδηγό του 2014
  • Οι Χώρες της Καραϊβικής (ACP countries) δεν είναι επιλέξιμες για το ΚΑ1- Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η μετάφραση του Οδηγού στα Ελληνικά είναι πλεόν διαθέσιμη!  Η μετάφραση πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα προς την αγγλική πρωτότυπη έκδοση, στην οποία και είναι σκόπιμο να ανατρέχετε. Σε περίπτωση διαφορών ή αποκλίσεων υπερισχύει η αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)