Για τους φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς) & υποψήφιους διδάκτορες που βρίσκονται κοντά στη λήψη του τίτλου (αν πχ εκκρεμεί ένα μάθημα ή/και διπλωματική/πτυχιακή εργασία) θα πρέπει να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της Συνέντευξης από την Επιτροπή Erasmus. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν λάβει την έγκριση συμμετοχής τους στο Erasmus+ για πρακτική άσκηση, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του τίτλου, να ορκιστούν και η πρακτική άσκηση να πραγματοποιηθεί μετά την ορκωμοσία (μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα της παρούσας προκήρυξης).

Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει όταν εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)