Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος του είναι η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.

E R A S M U S είναι το ακρωνύμιο για το: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή του 15ου αιώνα Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536). Ο Έρασμος εργάστηκε και έζησε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συγγράφοντας, μελετώντας και εκπαιδεύοντας πλήθη διαφόρων χωρών.Δίκαια τον ονόμασαν πνευματικό πατέρα της αναμόρφωσης. Διέθεσε όλη του την περιουσία στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας κι έγινε ο πρόδρομος για τις υποτροφίες κινητικότητας.

Η δράση Erasmus ξεκίνησε το 1987 στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φοιτητές, καθηγητές και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης. Στα πλαίσια του ERASMUS οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS είναι:

  • η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών-  ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής.
  • ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής.
  • η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές.
  • η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.
  • η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε  3 βασικές Δράσεις/ Key Actions για την:

  • εκπαίδευση
  • κατάρτιση
  • νεολαία

Διαβάστε Επίσης:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)