Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία 

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού να διδάξουν στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει διάρκεια από 2 ημέρες έως και 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής).

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών δαπανών.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιλέγεται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης πριν τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το προσωπικό (διδακτικό και διοικητικό)  θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και  να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία (Staff Mobility for teaching mobility agreement) ή τη Συμφωνία Κινητικότητας για επιμόρφωση (Staff Mobility for training mobility agreement) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)