Τι ορίζει κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων σε περίπτωση αντιγραφής στην εξεταστική!

Τι προβλέπει ο Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων σε Τμήμα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και ποιες οι ποινές σε περίπτωση παράβασης (τελευταία τροποποίηση στην αριθμ. 13/16-12-2015 Σ.Τ.)

- Εάν κάποιος φοιτητής αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον εξεταστή από τον χώρο εξετάσεων επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (πχ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, προσπάθεια για αντιγραφή, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή κλπ), τότε καλείται να παραστεί στην προσεχή Συνέλευση του Τμήματος και αντιμετωπίζει την ποινή του αποκλεισμού μέχρι και σε δύο εξεταστικές από όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση υποτροπής σε ανάλογο ακαδημαϊκό παράπτωμα, ο φοιτητής αντιμετωπίζει την ποινή του αποκλεισμού από τουλάχιστον δύο εξεταστικές περιόδους από όλα τα μαθήματα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρείται από τον φοιτητή η δυνατότητα δήλωσης των αντίστοιχων μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος.

- Εάν κάποιος επιτηρητής - Υπ. Διδάκτορας δεν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία επιτήρησης, όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζει ποινή ανάλογη των απουσιών:

Α) Για έως και δύο απουσίες θα του ανατεθούν τριπλάσιες των απουσιών επιτηρήσεις επιπλέον των προβλεπόμενων στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Β) Για περισσότερες από δύο αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στην ίδια εξεταστική, παραπομπή στη Συνέλευση η οποία ανάλογα θα αποφασίζει αν ο φοιτητής θα παραπεμφθεί με το ερώτημα της διαγραφής.

Εφόσον αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο, προβλέπεται διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ Ι & ΕΕΔΙΠ ΙΙ, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και έρχεται το θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος.

Την παραπάνω απόφαση πήρε στη Γενική Συνέλευση Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής δικαιότερων εξετάσεων, από εδώ και στο εξής να αντιμετωπίζει φαινόμενα αντιγραφής των φοιτητών με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Δείτε επίσης, τι προβλέπει Απόφαση άλλου Τμήματος για την αντιμετώπιση φαινομένων αντιγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής δικαιότερων εξετάσεων, αποφάσισε στη Γενική Συνέλευση, από εδώ και στο εξής να αντιμετωπίζει φαινόμενα αντιγραφής των φοιτητών με ιδιαίτερη αυστηρότητα.


Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αντιγραφής ή ακόμη και πρόθεσης αντιγραφής θα επιβάλλεται ως κύρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους φοιτητές, κατ' ελάχιστον, ο αποκλεισµός από την εξεταστική περίοδο όλων των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και της εμβόλιμης εξεταστικής του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου (*).

Το Τμήμα μετά την απόφαση αυτή συνιστά στους φοιτητές του να μην προσέρχονται στις εξετάσεις με σημειώσεις, βιβλία, κινητά ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να τα παραδίδουν στην έδρα υποχρεωτικά πριν την έναρξη της εξέτασης.


Αν ο διδάσκων εντοπίσει περίπτωση αντιγραφής ή πρόθεσης αντιγραφής παραπέμπει την υπόθεση για διοικητική εξέταση και εν τέλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.


Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις που η αντιγραφή ή η πρόθεση αντιγραφής θεωρείται τεκμηριωμένη μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:


(α) Όταν μετά την έναρξη της εξέτασης βρεθούν πάνω ή δίπλα σε κάποιον φοιτητή, σημειώσεις, βιβλία, κινητό (έστω και απενεργοποιημένο) ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή.


(β) Όταν δύο ή παραπάνω γραπτά συμπίπτουν σε βαθμό που δεν επιδέχεται εξήγηση άλλη πέραν της αντιγραφής.


Στην περίπτωση (β) ή και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις τις οποίες ο διδάσκων ενδέχεται να θεωρήσει προβληματικές, μπορεί, πριν παραπέμψει την υπόθεση, να καλέσει τους εμπλεκόμενους φοιτητές για εξηγήσεις ή και για πρόσθετη προφορική εξέταση."

Όπως αναφέρουν πληροφορίες πολλά είναι τα Τμήματα που ετοιμάζονται να υιοθετήσουν την απόφαση αυτή στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν καθώς το φαινόμενο των αντιγραφών έχει φουντώσει.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν την Εξεταστική των Φοιτητών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr