Οδηγίες προς τους επιτυχόντες νέους Σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Βάσεις Αποτελέσματα 2017: Ανακοινώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (24/08/2017) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για το 2017.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ημερομηνία κατάταξης έχει ορισθεί η 11 Σεπ. 2017 και ώρα 07:30.

Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους στη Σχολή πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου. 

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο (η οποία υποβάλλεται μέχρι την ημέρα της Ορκωμοσίας). 

γ. Την Αστυνομική Ταυτότητα. 

δ. Διαβατήριο (όσοι έχουν).

ε. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

στ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ. 

ζ. Τον Αριθμό Στρατιωτικού Μητρώου (ΑΣΜ) οι άρρενες. 

η. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 

θ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο-η επιτυχών-ούσα και να φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN. 

ι. Αριθμός ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). 

ια. Αντίγραφο-α πτυχίου-ων ξένης γλώσσας (εάν έχουν).

ιβ. Βιβλιάριο υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

Η Σχολή χορηγεί τα απαραίτητα είδη για τη διαβίωση των Σπουδαστών-στριών, όπως στολές, εσώρουχα, πυτζάμες, παντόφλες, σεντόνια κλπ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν μαζί τους επιπλέον εσώρουχα (λευκά) και προσωπικά είδη υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και τα δικά τους αθλητικά υποδήματα.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα αγοράς διαφόρων ειδών πρώτης ανάγκης από το Στρατιωτικό Πρατήριο και το Κέντρο Ψυχαγωγίας Σχολής.

Για ορισμένα είδη τα οποία αναγκαιούν αλλά δε χορηγούνται από την Υπηρεσία (βαλίτσα, στολοθήκες, λουκέτα κ.λπ.), απαιτείται η αγορά τους, έναντι μικρού ποσού, με την παρουσίαση στη Σχολή, για λόγους ομοιομορφίας των ειδών (λεπτομέρειες θα δοθούν με την παρουσίασή τους στη Σχολή).

Τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ελεύθερο χρόνο των Σπουδαστών-στριών. Δεν επιτρέπεται όμως να έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών ή video.

Η Σχολή διαθέτει ενδεικτική κατάσταση οικιών προς ενοικίαση, η οποία και μπορεί να ζητηθεί από τους Σπουδαστές-στριες ή συγγενικά τους πρόσωπα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

Κατά την ημέρα της κατάταξης οι σπουδαστές μπορούν να συνοδεύονται από τους οικείους τους, στους οποίους θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη ενημέρωση γνωριμίας με τη ΣΜΥ.

Από την 2η εβδομάδα κατάταξης και μέχρι την ημερομηνία ορκωμοσίας, οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τους Σπουδαστές και Σπουδάστριες στην Σχολή σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 1ο Επισκεπτήριο και Έξοδος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπ 17 και από ώρα 10:00 έως 22:30.
  • 2ο Επισκεπτήριο και Έξοδος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07 Οκτ 17 και από ώρα 10:00 έως 22:30.
  • 3ο Επισκεπτήριο και Έξοδος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Οκτ 17 και από ώρα 10:00 έως 22:30.

Ημερομηνία ορκωμοσίας θα είναι η 20 Οκτωβρίου 2017.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες ειδήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

Περισσότερα για την επικοινωνία με τη Σχολή στα Τηλέφωνα Τμημάτων

Διεύθυνση ή Τμήμα Τηλ. εξωτερικό Τηλ. εσωτερικό
Τηλ. κέντρο (ΚΕΠΙΚ) 24310-23950 24310-23951 και FAX 24310-74233 9
Διοικητής 24310-73428 120
Υποδιοικητής 24310-74233 130
Διεύθυνση Σπουδών 24310-74231 127
Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637) 167
Τμήμα Προγραμματισμού και Εξετάσεων   122, 203
Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας 24310-74232 177
Τμήμα Προμηθειών 24310-74232 151
Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας   123,129
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 24310-73542 178,  182
Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής 24310-23256 170, 175, 156
Τάγματα Σπουδαστών   185, 186
Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού   148