Φοιτητικές Εστίες: Τέλος στις απευθείας αναθέσεις για το πετρέλαιο

«Τελειώνουν οριστικά οι κατακερματισμένες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, χωρίς έλεγχο», τονίζει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, προαναγγέλλοντας τη «διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών».

Το ίδρυμα, στη διαχειριστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας, μιλά πλέον για «απλούστευση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, εξορθολογισμό δαπανών, καθώς και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου».

Όπως τονίζει, τα προηγούμενα χρόνια οι απευθείας αναθέσεις γίνονταν «κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων χρηστής διαχείρισης», και επισημαίνει ότι πλέον γνώμονας είναι «το δημόσιο συμφέρον».

Αφιέρωμα στη Φοιτητική Μέριμνα - Τι λένε οι Φοιτητές Εστιών