Τροπολογία για τη διασφάλιση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των σπουδών των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» κατέθεσε το ΚΚΕ, εν όψει της επερχόμενης διαγραφής τους με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

«Αν η κυβέρνηση πραγματικά ήθελε να τελειώνουν όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές έγκαιρα τις σπουδές τους, θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι όλοι θα μπορούν σπουδάζουν απρόσκοπτα. Ότι όλοι θα έχουν δωρεάν σίτιση, στέγαση, μεταφορές, αναλώσιμα, ότι κανείς δεν θα αναγκάζεται να δουλέψει για να σπουδάσει, ότι οι λαϊκές οικογένειες δεν θα πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για να σπουδάσουν τα παιδιά τους» σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η τροπολογία προτείνεται ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» από τους βουλευτές Ελένη Γερασιμίδου,

Γιάννη Γκιόκα, Νίκο Καραθανασόπουλο και Γιώργο Λαμπρούλη και έχει ως εξής:

«Οι παράγραφοι 9α, 9β και 9γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 διαγράφονται.

Το κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανάλογα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα προγράμματα σπουδών, είναι υποχρεωμένο να θεσπίσει μέτρα που να διευκολύνουν την ολοκλήρωση των σπουδών όσων φοιτητών και σπουδαστών εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση κανένας ενεργός φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να στερηθεί τη φοιτητική του ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, εκτός κι αν το επιθυμεί ο ίδιος».

Στόχος της τροπολογίας, σύμφωνα με το ΚΚΕ, είναι να εξασφαλίσει ότι κανένας φοιτητής και σπουδαστής που θέλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του δε θα στερηθεί αυτή τη δυνατότητα.