Συχνές ερωτήσεις φοιτητών για το μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.  

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες (Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Με ποιόν κωδικό και password μπαίνω για να κάνω αίτηση;

Χρησιμοποιείτε τον κωδικό και το συνθηματικό που έχετε πάρει από τη γραμματεία της σχολής σας για να μπαίνετε στις διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ιστότοπου του Πανεπιστημίου σας. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία ανάκτησης από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου σας ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Σχολή σας.

2. Πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία; 

Υπάρχουν πεδία που είναι υποχρεωτικά και αν δεν συμπληρωθούν δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα (είτε δεν φωτίζεται το πλήκτρο "Επόμενη", είτε βγαίνει κόκκινο μήνυμα προειδοποίησης). Σας προτρέπουμε για λόγους πληρότητας της αίτησης και δικής σας εξυπηρέτησης στα επόμενα στάδια, να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι διαθέσιμα.

3. Αν ξεχάσω ή δηλώσω κάποια ανακριβή στοιχεία, μπορώ να τα διορθώσω μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης;

ΟΧΙ. Η ηλεκτρονική αίτηση μετά την οριστικοποίηση της δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που Θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση Θα απορριφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις επέχουν Θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986. Με την ανωτέρω ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, "Ιδρυμα φοίτησης του αιτούντος κ.λπ.)

4. Κατά τη διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας, δικαιούμαι υποτροφίας ERASMUS; Αυτό απαγορεύει τη συμμετοχή μου στο παρόν πρόγραμμα;

Η κινητικότητα Erasmus δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.

5. Αν άλλαξε η οικογενειακή ή άλλη κατάστασή μου (π.χ. παντρεύτηκα ή έμεινα ορφανός), στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, τί πρέπει να δηλώσω στα αντίστοιχα πεδία;

Δηλώνετε την πραγματική σας κατάσταση τη στιγμή υποβολής της αίτησης, που πρέπει να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα που Θα προσκομίσετε στην επόμενη φάση στη γραμματεία.

6. Πώς υπολογίζεται το εισόδημά μου και πώς είμαι βέβαιος ότι έχει υπολογιστεί σωστά; 

Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις δημόσιες αρχές. Εσείς το μόνο που κάνετε, είναι να καταχωρείτε τον ΑΦΜ σας και τον ΑΦΜ των γονέων σας. 0 έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια έκ των κατηγοριών, πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση (διαλειτουργικότητα) του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία

7. Τα πιστοποιητικά είναι πολλά και ο χρόνος είναι λίγος. Μεσολαβεί και το Πάσχα. Από πού και πότε θα πάρω τα δικαιολογητικά;

Μέχρι 28 Απριλίου, είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Καταχωρείται μόνο η ηλεκτρονική αίτηση. Αυτή χρειάζεται, κατ εκτίμηση, 15 λεπτά περίπου. Για τα δικαιολογητικά Θα δοθεί ικανός χρόνος στην επόμενη φάση, όπου Θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις και οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη, είναι υπάρχοντα δημόσια έγγραφα που προβλέπονται και εκδίδονται από τις αντίστοιχες δημόσιες αρχές. Οι αιτούντες που ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες Θα τα έχουν σίγουρα χρειαστεί και χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα.

8. Πότε θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά; 

Μετά τη λήξη της κατάθεσης των αιτήσεων, την κατάταξη και την επιλογή των υποψηφίων, οι επιλεγέντες υπότροφοι σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών, όπου φοιτούν, μετά την έκδοση σχετικής ανακοινώσεως. Οι Γραμματείες προβαίνουν στον έλεγχο της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων για τους ως άνω φοιτητές και για όσους επιλαχόντες υποψηφίους τους ζητηθεί από το ΙΚΥ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα/Υποτροφία ΙΚΥ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr