Σύνοδος Πρυτάνεων: Το Σ/Ν για τα Μεταπτυχιακά θα αυξήσει τις ροές φοιτητών στο εξωτερικό

Την ανάγκη επανεξέτασης του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για τις μεταπτυχιακές σπουδές επισημαίνει η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε ομόφωνο ψήφισμά της.

Στο ψήφισμα της Συνόδου, που συνήλθε εκτάκτως, τονίζεται πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, ρυθμίζοντας θέματα που θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού και των θεσμικών Οργάνων των Πανεπιστημίων, ενώ «δεν λαμβάνει υπόψη του το υπάρχον τοπίο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το οποίο έχει προκύψει με βάση την επιστημονική ιδιαιτερότητα και την ακαδημαϊκή ιστορία κάθε Ιδρύματος».

Το υπό διαβούλευση ν/σ σύμφωνα με τους πρυτάνεις δεν προβλέπει επίσης ακαδημαϊκά κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης των ΠΜΣ και αναμένεται να προκαλέσει την αδυναμία λειτουργίας αξιόλογων ΠΜΣ, αυξάνοντας τις ροές φοιτητών και νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται ακόμη, «δημιουργεί μεγάλες δυσλειτουργίες στα περισσότερα Πανεπιστήμια αφού δεν προβλέπει την αναπλήρωση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των ΠΜΣ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Την πάγια θέση της υπενθυμίζει η Σύνοδος στο να προσδιορισθούν άμεσα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ και υπογραμμίζει ότι τα δίδακτρα δεν μπορεί να καθορίζονται οριζόντια και ατεκμηρίωτα, αλλά μετά τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κέντρων κόστους, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, υπηρετώντας τους ακαδημαϊκούς και στρατηγικούς στόχους κάθε Πανεπιστημίου.

Τέλος αναγνωρίζει ότι η Πολιτεία και τα Ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ΠΜΣ πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος».

To Ψήφισμα της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων έχει ως εξής:

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων συνήλθε σήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου, για να συζητήσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το σχέδιο νόμου:

Περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, ρυθμίζοντας θέματα που θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού και των θεσμικών Οργάνων των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη διεθνή πρακτική.

Δεν λαμβάνει υπόψη του το υπάρχον τοπίο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το οποίο έχει προκύψει με βάση την επιστημονική ιδιαιτερότητα και την ακαδημαϊκή ιστορία κάθε Ιδρύματος και περιλαμβάνει πολλά αξιόλογα και διεθνώς αναγνωρισμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Δεν προβλέπει ακαδημαϊκά κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης των ΠΜΣ .

Αναμένεται να προκαλέσει την αδυναμία λειτουργίας αξιόλογων ΠΜΣ, αυξάνοντας τις ροές φοιτητών και νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, συρρικνώνοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χώρο.

Δημιουργεί μεγάλες δυσλειτουργίες στα περισσότερα Πανεπιστήμια αφού δεν προβλέπει την αναπλήρωση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των ΠΜΣ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ως εκ τούτου η Σύνοδος:

• Εμμένει στην πάγια θέση της να προσδιορισθούν άμεσα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ.

• Θεωρεί ότι τα δίδακτρα δεν μπορεί να καθορίζονται οριζόντια και ατεκμηρίωτα, αλλά μετά τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κέντρων κόστους, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους ακαδημαϊκούς και στρατηγικούς στόχους κάθε Πανεπιστημίου.

• Αναγνωρίζει ότι η Πολιτεία και τα Ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ.

• Θεωρεί ότι ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ΠΜΣ πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος. 

Με βάση τα παραπάνω και συνεκτιμώντας τα επιμέρους θετικά στοιχεία του σχεδίου νόμου, η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επανεξέτασή του και επιθυμεί την άμεση συνεργασία με το Υπουργείο σε αυτή την κατεύθυνση.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Αθήνα, Σάββατο 1-10-2016