Περισσότεροι από 32.000 οι αιώνιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα 48 τμήματα σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η χρονική σύμπτωση υπήρξε εξόχως αποκαλυπτική των αντιλήψεων και των επιδιώξεων τις οποίες έχει η παρούσα κυβέρνηση σε σχέση με τις προηγούμενες. 

Την ημέρα που έφευγαν από τα πανεπιστήμια τα Συμβούλια Διοίκησης στα οποία συμμετείχαν διεθνώς καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί η Βουλή ψήφιζε διάταξη για την επιστροφή των αιώνιων φοιτητών. Ήταν η 31η Αυγούστου, τελευταία ημέρα της κανονικής θητείας των ΣΙ των πανεπιστημίων. Όπως γράφει η e-εφημερίδα voria, σχεδόν το σύνολο των μελών των ΣΙ από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ) υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μη αποδεχόμενοι την παράταση κατά ένα χρόνο της θητείας τους την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση, έχοντας στο μεταξύ, ψαλιδίσει τις αρμοδιότητές τους καθιστώντας το ρόλο τους περίπου διακοσμητικό. 

Εκείνη την ίδια μέρα, με διάταξη η οποία περιελήφθη στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τα ιδιωτικά σχολεία, καταργήθηκε διάταξη του προηγούμενου νόμου η οποία προέβλεπε την αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών λόγω μη εγγραφής τους σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Επιπλέον, με την ίδια διάταξη τροποποιήθηκε η διατύπωση που όριζε πότε χάνεται η φοιτητική ιδιότητα (δύο χρόνια μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης), η οποία πλέον, μετά την τροποποίηση αυτή, πρακτικά δεν θα χάνεται ποτέ, αφού καταργείται η υποχρέωσή των αιώνιων φοιτητών να επανεγγράφονται ανά εξάμηνο. Ειδικότερα, με βάση το νέο νόμο δεν προβλέπεται πλέον διαδικασία διαγραφής των ανενεργών φοιτητών καθώς η νέα διάταξη προβλέπει μόνον πότε αποκτάται η φοιτητική ιδιότητα καθώς η διατύπωση έχει ως εξής: «Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε ΑΕΙ». Η αντικατασταθείσα διάταξη προέβλεπε ότι «η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε ΑΕΙ και (...) διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τη μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανισμός για τη συνέχιση της φοίτησής του μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης». Σε άλλες παραγράφους του νέου νόμου περί φοιτητικής ιδιότητας, εναπόκειται στα ίδια τα πανεπιστήμια -μέσω των Οργανισμών τους- να αποφασίζουν περί της διαγραφής φοιτητών, κάτι ωστόσο, που δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα. Επίσης, με τη νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα επανεγγραφής στα πανεπιστήμια με απλή αίτηση στη σχολή τους και όσων είχαν απολέσει τη φοιτητική ιδιότητα τα προηγούμενα χρόνια. 

Στα δύο πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι με βάση το «νόμο Διαμαντοπούλου» θεωρούνταν «αιώνιοι» ανέρχεται σε 32.816. Εξ’ αυτών η συντριπτική πλειονότητα, 31.056 αφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 1.759 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΑΕΙ: