Έλληνες φοιτητές, ακαδημαϊκή πραγματικότητα, φοιτητές Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν

Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip». Το πρόγραμμα «Educational Trip» δημιουργήθηκε το 2010 με στόχο τη γνωριμία των Ελλήνων φοιτητών με μια διαφορετική ακαδημαϊκή πραγματικότητα και τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από επιτυχημένες πρακτικές του εξωτερικού στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές 2ου, 3ου έτους για τετραετείς σχολές καθώς και 4οετείς στα πολυτεχνεία και δικαίωμα αίτησης έχουν φοιτητές μόνο θετικών ή οικονομικών επιστημών και πολυτεχνείων από Ελλάδα και Κύπρο. Καλύπτουν πλήρως τα έξοδα μετάβασης, η χρηματοδότηση βασίζεται σε χορηγούς, όπως το ίδρυμα Μποδοσάκη, και η διαμονή τους εκεί θα παρασχεθεί από τους φοιτητές των αντίστοιχων συλλόγων, καθώς θα φιλοξενηθούν στα σπίτια τους. Το πρόγραμμα εκτός από την ξενάγηση στο πανεπιστήμιο και την παρακολούθηση ορισμένων διαλέξεων συμπεριλαμβάνει και διάφορες άλλες συναντήσεις, όπως επισκέψεις σε γραφεία καινοτόμων εταιριών, ξεναγήσεις σε εργαστήρια κλπ.

Η επιλογή γίνεται σε δύο φάσεις, αρχικά με ηλεκτρονική αίτηση στην οποία συμπλήρωσαν οι φοιτητές/τριες εκτός από ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα/επίδοση και κάποιες ερωτήσεις ανάπτυξης που σχετίζονταν κυρίως με τους τρόπους που μπορεί να βελτιωθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς αυτός είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος. Σε δεύτερη φάση υπάρχει συνέντευξη στα αγγλικά με τους εκπροσώπους του πανεπιστημίου με το οποίο έκριναν αυτοί ότι συμβάδιζαν περισσότερο τα ενδιαφέροντα μας.

Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο site της δράσης www.edutrip.gr

Περισσότερα νέα για την Φοιτητική Ζωή στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ