Διπλές εξεταστικές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,Υπουργείο Παιδείας, 2016, εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, εξεταστική εαρινού εξαμήνου, πτυχιακή εξεταστική

Διπλές εξεταστικές στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για όλο το 2016

Δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική τους φοίτηση - τον ελάχιστο δηλαδή αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων (δηλαδή στους επί πτυχίω φοιτητές) - να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδου του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Ποιοι θεωρούνται επί πτυχίω φοιτητές (δείτε εδώ)

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στις 30-12-2015 (ΦΕΚ Α’  184/30-12-2015).

Το υπουργείο Παιδείας αιτιολογεί τη συγκεκριμένη διάταξη της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως εξής:

Α. Ο δικαιολογητικός λόγος της διάταξης αυτής που περιλήφθηκε στην παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ήταν, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, να διευκολυνθούν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Β. Είναι αυτονόητο δε ότι πριν από την έκδοσή της το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε αποδέκτης καθημερινών έγγραφων αιτημάτων από φοιτητές αλλά και ομόφωνων αποφάσεων Συγκλήτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας.

Γ. Η διάταξη αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά  που ρυθμίζει το ίδιο θέμα, δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί οι όμοιου περιεχομένου διατάξεις:

(α) της παραγράφου 17 του άρθρου  34 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’/30.01.2013) με τις οποίες χορηγήθηκε η ίδια δυνατότητα κατά τις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

(β) της παραγράφου 9 του άρθρου του ν.4128/1013 (ΦΕΚ 268 Α’/10.12.2013), με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2014 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν από προηγούμενα εξάμηνα, επίσης ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο

(γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), σύμφωνα με την οποία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούνταν να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα, και

(δ) η διάταξη του άρθρου 39 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ Α’ 50/14.5.2015) παρασχέθηκε η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν τα προηγούμενα εξάμηνα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Αν θες να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τις εξεταστικές περιόδους στα Πανεπισήμια και τα ΤΕΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ