διαγραφή, εγγραφή, επιτυχόντων, φοιτητών, νέο Τμήμα Πρώτα διαγραφή και μετά εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών στο νέο Τμήμα

Πρώτα διαγραφή και μετά εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών στο νέο Τμήμα

Οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, διαγράφονται από την προηγούμενη σχολή  τους, που σημαίνει ότι χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα στη σχολή αυτή.

Αυτό ξεκαθαρίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, με γραπτή απάντηση η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση Βουλευτών, σχετικά με τους επιτυχόντες των Σχολών Αστυνομίας που φοιτούν σε άλλες Σχολές.

To παραπάνω τονίζεται σε γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας ενώ παρατίθεται και η σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία «9. Φοιτητές ή σπουδαστές σχολών ή τμημάτων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής, που μετά από συμμετοχή τους σε γενικές εξετάσεις εισάγονται σε άλλη σχολή ή τμήμα σχολής, δεν μπορούν να εγγραφούν στη νέα σχολή ή τμήμα εάν προηγουμένως δεν διαγραφούν με αίτησή τους από τη σχολή ή το τμήμα όπου ήδη είναι γραμμένοι. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή στη νέα σχολή ή τμήμα είναι άκυρη. Η διαγραφή τους από τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο ανήκαν διαπιστώνεται με βεβαίωση της σχολής ή του τμήματος αυτού».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της με αριθμ.Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τΒ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης  i του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 τ. Α), ορίζεται ότι «για να εγγραφεί ο εισαγόμενος στη σχολή επιτυχίας του καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)…

β)…

γ) …

δ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας …

ε) …

4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη σχολή ή τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα σχολή ή στο τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο οποίο είναι εγγεγραμμένος».

Περισσότερα Φοιτητικά Νέα ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr