συνήγορος Πολίτη, ΣΑΕΠ, μετεγγραφές, υποτροφίες, φοιτητικές εστίες

Ο συνήγορος του Πολίτη για ΣΑΕΠ, μετεγγραφές, υποτροφίες και φοιτητικές εστίες

Οι υπέρμετρες καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών και τα δικαιώματα των φοιτητών όπως η πρόσβαση σε μετεγγραφές, υποτροφίες και τις φοιτητικές εστίες ήταν τα βασικά θέματα που συζήτησαν ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη, Βασίλης Καρύδης με την Αναπληρώτρια υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου, παρουσία στελεχών των δύο φορέων.

Ειδικότερα στο ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω αδράνειας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης και αφορούν την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως π.χ. το καθεστώς χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Τα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας που συζητήθηκαν αφορούν τον εξορθολογισμό του καθεστώτος μετεγγραφών, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών κατά τη χορήγηση υποτροφιών, τη διαφανή πρόσβαση στις φοιτητικές εστίες, καθώς και την αντιμετώπιση φαινομένων διακρίσεων λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στη φοιτητική μέριμνα των σπουδαστών μετά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη διάθεση για στενότερη μεταξύ τους συνεργασία προς επίλυση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος υπό δικαιοκρατικό πρίσμα.

Περισσότερα Φοιτητικά Νέα ΕΔΩ