Δωρεάν, Wi-Fi, φοιτητές,χάρτης,internet

Δωρεάν Wi-Fi για τους φοιτητές

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) εγκατέστησε προηγμένη υποδομή Wi-Fi στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από πανεπιστήμια όλου του κόσμου, με τη χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής eduroam.

Oι δικαιούχοι της υπηρεσίας που υλοποιείται και αναπτύσσεται από το πανευρωπαϊκό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο Gean θα έχουν πρόσβαση με κωδικούς που λαμβάνουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία ανήκουν. Η σχετική υποδομή εγκαταστάθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.  Το eduroam, σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο σημείο ασύρματης πρόσβασης διεθνώς, εγγυάται την ασφαλή σύνδεση τού χρήστη με το διαδίκτυο.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα (δωρεάν) σημεία πρόσβασης (χάρτης)

Με την εγκατάσταση αυτής της υποδομής, διευκολύνεται  μεγάλο ποσοστό από τους νέους επισκέπτες της Ακρόπολης που ανήκουν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και διαθέτουν σύγχρονες φορητές συσκευές. Ταυτοχρόνως, διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών εξατομικευμένης πλοήγησης και πληροφόρησης  για τους χώρους του Μνημείου.