Οι Έλληνες “διψούν” για διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό

Τόσο ο αριθμός των ερευνητών, όσο και οι νέοι αποκτήσαντες διδακτορικό δίπλωμα ανά 1.000 νέους ηλικίας 25-34 ετών αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2000-08 με ταχύτερο ρυθμό από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς ΜΟ.

Ο αριθμός Ελλήνων που μετακινούνται σε μια άλλη χώρα μέλος της ΕΕ για διδακτορικές σπουδές, σε σχέση με τους υποψήφιους διδάκτορες της χώρας τους, είναι ο μεγαλύτερος μετά την Ιρλανδία, ο υψηλός όμως αριθμός Ελλήνων που σπουδάζει στο εξωτερικό, σταδιακά μειώνεται.

Αυτή η διαπίστωση καταγράφεται σε έκθεση του υπουργείου Παιδείας, ενώ καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το esos.gr:

Α. Το ερευνητικό προσωπικό σε σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-27 (το 2011 το ποσοστό του προσωπικού Ε&Α σε ΙΠΑ στη συνολική απασχόληση ήταν στην Ελλάδα 0.9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ-27 ήταν 1.2%).

Β. Ωστόσο, τόσο ο αριθμός των ερευνητών, όσο και οι νέοι αποκτήσαντες διδακτορικό δίπλωμα ανά 1.000 νέους ηλικίας 25-34 ετών αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2000-08 με ταχύτερο ρυθμό από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς ΜΟ.

Γ. Οι περισσότεροι διδάκτορες ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα και μόνον μικρό ποσοστό απασχολείται στις επιχειρήσεις, γεγονός που αντανακλά τη γενική και χρόνια έλλειψη «ερευνητικής κουλτούρας» στις ελληνικές επιχειρήσεις και τη χαμηλή εκ μέρους τους ζήτηση για ερευνητές.