Οι άδειες που θα δίνονται σε κρατούμενους φοιτητές [οι προϋποθέσεις]

Οι άδειες που θα δίνονται σε κρατούμενους φοιτητές

Τις τελευταίες πινελιές και τις τεχνικές λεπτομέρειες για να περάσει από τη θεωρία στην πράξη ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε κρατούμενους- φοιτητές να παίρνουν εκπαιδευτική άδεια φορώντας το περίφημο «βραχιολάκι» βάζει η πρόσφατη απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Παιδείας, καθώς και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών εκδόθηκε τώρα.

Δι΄ αυτής της νομοθετικής οδού ανοίγει ο δρόμος για τον Νίκο Ρωμανό και άλλους κρατούμενους που είναι φοιτητές να λαμβάνουν πλέον την προβλεπόμενη εδώ και καιρό με νόμο, εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε ΑΕΙ, κ.λπ., καθώς οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική

απόφαση.

Ο σχετικός νόμος, όπως είναι γνωστό έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά παρέμενε σε εκκρεμότητα η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στους κρατούμενους φοιτητές που θα φορούν υποχρεωτικά βραχιολάκι.

Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση μπορούν πλέον οι νέοι κρατούμενοι που παράλληλα είναι και σπουδαστές να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια ακόμη και εάν το αίτημά τους έχει απορριφθεί από το αρμόδιο συμβούλιο της φυλακής.

Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι οι κρατούμενοι, υπόδικοί και κατάδικοι που είναι φοιτητές ή σπουδαστές ΑΕΙ, κ.λπ. «δικαιούνται την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και εξ αποστάσεως, εφόσον το επιθυμούν ή έχει απορριφθεί το αίτημα τους για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το

συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα».

Την ευθύνη εφαρμογής και υλοποίησης της επίμαχης υπουργικής απόφασης έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ στο έργο του θα συνδράμει και το υπουργείο Παιδείας.

Έτσι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αιτήσεις για παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως θα υποβάλλεται στο συμβούλιο της φυλακής και μαζί θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την εγγραφή του κρατούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το συμβούλιο της φυλακής «οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας του κρατούμενου με το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος φοίτησης και την πρόσβαση σε τεχνικά μέσα για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και για την μελέτη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις». 

Η πρόσβαση των κρατούμενων σπουδαστών στο Internet θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού ή του κοινωνικού λειτουργού που θα έχει την ευθύνη των σπουδών των κρατουμένων.

Οι καθηγητές που θα απασχολούνται με την παρακολούθηση των σπουδών των κρατουμένων σπουδαστών, θα διατίθενται για το σκοπό αυτό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζει ο κρατούμενος.

Οι κρατούμενοι που σπουδάζουν θα κινούνται και θα λειτουργού εκτός του προβλεπόμενου προγράμματος (κατά παρέκκλιση) της φυλακής, δηλαδή θα σιτίζονται εκτός της προγραμματισμένης ώρας και θα τους κρατείται

φαγητό έτσι ώστε να τρώνε μετά την επιστροφή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ μπορεί να παραμένουν στους χώρους που θα μελετούν και μετά το κλείσιμο των κελιών.

Σε περίπτωση μάλιστα που ο κρατούμενος παρακολουθεί με επιτυχία τις σπουδές τους θα τύχει ευεργετικού υπολογισμού έκτισης των ημερών της ποινής του. 

Δηλαδή, κάθε ημέρα που θα είναι ενταγμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκλαμβάνονται ως 3 ημέρες έκτισης της ποινής.

Υπενθυμίζεται ότι το ημερήσιο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και θα βαραίνει τον κρατούμενο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του κρατούμενου, τη δαπάνη θα καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο.