45,8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα

45,8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα

Τα χρήματα του ΕΣΠΑ στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την Α/θμια όσο και τη Β/θμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ,  για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, για δράσεις που αφορούν τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα διατεθούν 246 εκατομμύρια ευρώ.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν νέες δράσεις όπως η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια καθώς και η υποστήριξη των φοιτητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ΑΜΕΑ,  με προϋπολογισμό 45,8 εκατομμύρια.

Το σκεπτικό είναι να δοθεί οικονομική ενίσχυση είτε με τη μορφή υποτροφιών είτε με τη μορφή οικονομικών ενισχύσεων, όπως επιδότηση ενοικίου. Πρόκειται για ένα ποσό που είναι αρκετό για να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους αλλά πολύ λίγο για να μπορέσει να υποστηρίξει μια μαζική, καθολική κατάσταση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

2007-13

2014-20

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

115

71

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΙΠ, ΜΟΔΙΠ

19

10,3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΜΟΚΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

32

19,4

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-

80

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΠΣ

 

19,4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

 

45,8

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

163

246