Το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πραγματοποιείται για 12η συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι "Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση και νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας” και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαϊου 2015, στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων). Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

02/04/2015 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων).

17/04/2015 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας.

Εβδομάδα 11-15/05/2015 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και Best Paper Award.

To αρχείο Call for Papers (pdf) μπορείτε να το διαβάσετε και κατεβάσετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://fsdet.dmst.aueb.gr), καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Χορηγός Επικοινωνίας