Ο κάθε ενδιαφερόμενος για μεταπτυχιακές σπουδές πριν προχωρήσει στην υλοποίηση οποιουδήποτε μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων προκειμένου να διασφαλίσει πως η επιλογή του αυτή είναι η καλύτερη δυνατή για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη. Μια σειρά απλών ερωτημάτων μπορεί να μας οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης και ωριμότερης τελικής απόφασης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να απαντηθεί ένα πλέγμα ερωτήσεων που μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα ακόλουθα πεδία:

1. Είδος-μορφή μεταπτυχιακού προγράμματος. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου (κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομικές κ.λπ.) στοχεύουμε στα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός Π.Μ.Σ. κατά την αναζήτησή μας. Επιμέρους δεδομένα που θα μας βοηθήσουν κατά την επιλογή είναι τα ακόλουθα:

 • Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι δια ζώσης, distancelearning ή μεικτό;
 • Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης;
 • Το επίπεδο του μεταπτυχιακού διπλώματος να είναι certificate, diploma, master ή διδακτορικού;
 • Να το υλοποιήσω σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα;
 • Να αναζητήσω Μ.Π.Σ. με δίδακτρα, δωρεάν ή με υποτροφία;
 • Το μεταπτυχιακό που θα επιλέξω να είναι συναφές ή άσχετο προς τις προπτυχιακές σπουδές;
 • Επιδίωξη μου είναι να υπάρχει πρακτικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ή μια γενικότερη προσωπική ανάπτυξη;
 • Να έχει θεωρητικό ή πρακτικό προσανατολισμό;

2. Ατομικά κίνητρα – παράγοντες για την υλοποίηση ενός μεταπτυχιακού. Η υλοποίηση ενός Π.Μ.Σ. αποτελεί μια κομβική στιγμή στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη ενός πτυχιούχου. Η επιλογή του μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του εξέλιξη και ανάπτυξη και να συντελέσει καθοριστικά στο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής του πορείας. Στην παρούσα αγορά εργασίας ενδεχομένως να αποτελεί πλέον και το σημαντικότερο «χαρτί» καθώς πλέον το σύνολο των νέων επαγγελματιών-επιστημόνων έχει στο επαγγελματικό του χαρτοφυλάκιο έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών, ξένες γλώσσες αλλά και γνώσεις πληροφορικής. Συνεπώς, η σημασία που φαίνεται να προσλαμβάνει η φοίτηση σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πολύ μεγάλο βαθμό εναρμονίζεται με τη συνολική επαγγελματική στοχοθεσία του κάθε ενδιαφερομένου. Επιμέρους δεδομένα που θα μας βοηθήσουν κατά την επιλογή είναι τα ακόλουθα:

 • Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλλει καθοριστικά στην επαγγελματική και στην μισθολογική μου εξέλιξη;
 • Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλλει στην εξεύρεση μιας θέσης εργασίας ή στην ανέλιξη μου στην υπάρχουσα μου επαγγελματική θέση;
 • Η κατοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα καλλιεργήσει νέα πεδία και προοπτικές στον βασικό τίτλο σπουδών μου;
 • Το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που θα εμβαθύνω μέσω του Π.Μ.Σ. μπορεί να μου δώσει δυνατότητες για μια ακαδημαϊκή καριέρα;
 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συντελέσει στην ουσιώδη αναβάθμιση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων μου;
 • Θα μπορέσω να αξιοποιήσω στην εργασιακή μου καθημερινότητα τις πρόσθετες γνώσεις που θα μου παρέχει το Π.Μ.Σ.;

3. Χρόνος και τόπος υλοποίησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αρκετά σύνθετοι είναι και οι προβληματισμοί αναφορικά με τη χρονική περίοδο κατά την οποία αποφασίζει κάποιος να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Βέβαια, πολλές φορές οι προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την περίοδο έναρξης-υλοποίησης του. Για παράδειγμα, αν απαιτεί εργασιακή εμπειρία ή εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εκ των πραγμάτων αποκλείει τους νέους απόφοιτους.

Σύνταξη:

Ταουσάνης Χρήστος: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ, e-employ.gr

Συγγραφέας Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα

Διαβάστε Επίσης: Πέντε τρόποι για να αντιμετωπίσεις το άγχος της εξεταστικής! [Δείτε αναλυτικά]

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr