Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οποιοδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον είναι άνεργα, μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, η μη χορήγηση βεβαίωσης σπουδών δεν στερεί το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Σύμφωνα με το esos.gr, τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ