Η τροπολογία για την εξεταστική του Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2015 με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους να εξεταστούν σε μαθήματα των προηγουμένων ετών ανεξαρτήτως εξαμήνου, αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα 22/12/14.

Συγκεκριμένα η τροπολογία ορίζει τα εξής:

«Οι φοιτητές των ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2015 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο” .

Η τροπολογία δεν αφορά τους “λιμνάζοντες” καθώς ,ήδη με τροπολογία που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου.

Η τροπολογία αφορά αποκλειστικά όλους τους φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Πρόκειται για μαθήματα που βάσει του ισχύοντος νόμου οι φοιτητές θα τα έδιναν τον Ιούνιο.