Φοιτητές ΑμεΑ αποκλείονται από κατατακτήριες εξετάσεις τμημάτων...

Το αίτημά της για την προσαρμογή των κατατακτήριων εξετάσεων στις ανάγκες υποψήφιου με αναπηρία απέστειλε σήμερα η ΕΣΑμεΑ, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Παντείου και στο αντίστοιχο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις και στα δύο Τμήματα δεν είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία, καθώς δεν προβλέπονται προφορικές εξετάσεις, παρά μόνο γραπτές. Το ίδιο επιβεβαίωσε και το αρμόδιο Τμήμα του υπουργείου Παιδείας!

Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί αδιανόητο και απαράδεκτο να συνεχίζουν στην εποχή μας να υφίσταται τέτοιου είδους αποκλεισμοί, σύμφωνα και το άρθρο 24 «Εκπαίδευση» της Διεθνούς της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/12 και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μία ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν και θα λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται εντός του εκπαιδευτικού συστήματος για να διευκολύνουν την αποτελεσματική τους εκπαίδευση.