Την πρόθεση να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ , με την προϋπόθεση ότι εκείνοι ανασυγκροτούν την ΕΦΕΕ και την ΕΣΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού,

Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής την πρόθεση να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ , με την προϋπόθεση ότι εκείνοι ανασυγκροτούν την ΕΦΕΕ και την ΕΣΕΕ

Αναφέρθηκε ακόμη από τον υπουργό ότι όσον αφορά την ΕΣΕΕ, το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών των ΤΕΙ, η ονομασία αυτή δεν στέκει και πρέπει να μετονομαστεί σε ΕΦΕΕ ΤΕΙ.

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας ανάφερε: "Αυτό που λείπει είναι η οργανωμένη συζήτηση με τους φοιτητές. Για αυτό πήραμε την πρωτοβουλία και ανακοινώσαμε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόθεση θέσπισης εκ νέου συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την προϋπόθεση όμως ότι θα ανασυγκροτήσουν την ΕΦΕΕ και την ΕΣΕΕ. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Μετά τις αλλαγές του 2000 ο όρος ΕΣΕΕ πια δεν στέκει. Πρόκειται για ΕΦΕΕ Πανεπιστημίων και ΕΦΕΕ ΤΕΙ".

Τι είναι η ΕΦΕΕ και η ΕΣΕΕ

Ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από το σύνολο των μελών του συλλόγου και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία, μετά από ανοιχτή συζήτηση επί των θεμάτων. Πολλοί σύλλογοι διαθέτουν Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που είναι υπόλογο της γενικής συνέλευσης και αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αποφάσεις της και να την προετοιμάσει. Μέλη του ΔΣ συνήθως συμμετέχουν στα όργανα συνδιοίκησης, δηλαδή τη Σύγκλητο ή Συμβούλιο ΤΕΙ, την Κοσμητεία ή Συμβούλιο Σχολής και τη Συνέλευση Τμήματος, σε μικρό ποσοστό, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την άποψη των φοιτητών.

Οι σύλλογοι Φοιτητών όλης της χώρας τυπικά απαρτίζουν την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), ενώ οι σύλλογοι Σπουδαστών όλης της χώρας τυπικά απαρτίζουν την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος (ΕΣΕΕ). Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης απαρτίζουν τη ΦΕΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ.

Στους Φοιτητικούς και Σπουδαστικούς Συλλόγους η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τα μέλη του Συλλόγου σε μυστική ψηφοφορία, που γίνεται την ίδια ημερομηνία σε ολόκληρη την Ελλάδα και είναι γνωστή ως φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ως σπουδαστικές εκλογές στα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Είθισται οι περισσότεροι εκπρόσωποι να αποτελούν μέλη φοιτητικών παρατάξεων, τουλάχιστον τέσσερις εκ των οποίων αντιστοιχούν σε πολιτικά κόμματα ή ευρύτερους πολιτικούς σχηματισμούς, ενώ πολλές ακόμα παρατάξεις που προβάλλονται ως ανεξάρτητες οργανώνονται, συσπειρώνονται και καθοδηγούνται από πολιτικούς σχηματισμούς της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Το ανώτατο όργανο αποφάσεων της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ είναι το Πανσπουδαστικό Συνέδριο στο οποίο αποκτούν δικαίωμα εκπροσώπησης παρατάξεις από όλη την Ελλάδα βάσει του εκλογικού αποτελέσματος που κατέγραψαν στο σύλλογό τους. Καθώς το Πανσπουδαστικό Συνέδριο δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αποφάσεις -κυρίως τυπικού χαρακτήρα, όπως η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών- λαμβάνει το Κεντρικό της Συμβούλιο της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ.