Η απόφαση για την προσωρινή στέγαση φοιτητών ΑΕΙ που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες

Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με κοινή Υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτονται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη μέριμνα για την προσωρινή στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων που τυχόν μίσθωνε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτών.

Η παραπάνω απόφαση σύμφωνα με το ΦΕΚ προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (312.124,00€).

ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr