Δικαίωμα στην εργασία και σύνταξη χηρείας σε φοιτητές

Δικαίωμα στην εργασία και σύνταξη χηρείας σε φοιτητές

Ένα μείζον θέμα που έχει ανακύψει και βασανίζει πολλούς φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας είναι η παράλληλη εργασιακή τους απασχόληση.

*Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου,

Ως γνωστόν η σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα μιας οικογένειας και δη με παιδιά τα οποία σπουδάζουν.

Έτσι τα παιδιά παρόλο που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και σπουδάζουν, καλούνται να αναλάβουν ευθύνες και να βγουν στον εργασιακό στίβο ώστε να υποστηρίξουν τις βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειά τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι να εργασθούν ή θα χάσουν την σύνταξη χηρείας επειδή θα απασχοληθούν, επί το πλείστον από κάποια μεροκάματα σποραδικά έως 3 και με 4 μήνες πριν ξεκινήσουν οι σχολές τους. Ακόμη και εάν θέλουν να εργάζονται και να σπουδάζουν παράλληλα θα πρέπει να τους δίνεται το δικαίωμα αφού τη σύνταξη χηρείας δεν την λαμβάνουν ως δώρο αλλά ανταποδοτικά από το κράτος ως στήριξη της οικογενείας για τον άνθρωπο του έχασαν, σε συνδυασμό της ασφάλισης που εξυπηρετούσε ο ίδιος ή ο εργοδότης τους επί του συνόλου του ασφαλιστικού του βίου.

Σύμφωνα με τον 4611/2019 στο αρ. 21 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α ́ 56) προστίθεται περίπτωση ζ ́ ως εξής: «ζ. Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.»

Σύμφωνα με τον 4387/16 Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παιδιών παύει:

Α) Με την τέλεση γάμου πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

Β) Με την ανάληψη εργασίας ή την αυτοτελή συνταξιοδότηση

Γ) Με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά και δημόσια και πανεπιστήμια εξωτερικού

Δ) Με την διακοπή ή την ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν το 24ο έτος της ηλικίας τους

Ε) Από τότε που έπαυσε η ανικανότητα

Σας ενημερώνω ότι μέχρι 6 μεροκάματα και με κάθε επιφύλαξη η σύνταξη χηρείας και δεν διακόπτεται σύμφωνα με πηγές από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα σας κάνω γνωστό ότι έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας, και συγκεκριμένα στο νομοπαρασκευαστικό τμήμα έγγραφη αίτηση για τροποποίηση του 4387/16 ώστε να επιληφθούν του θέματος, και να συμπεριλάβουν σε νέο νομοσχέδιο την αποδοχή της εργασίας στα τέκνα που χάνουν τον ένα από τους 2 γονιούς τους και δικαιούνται μέρος της σύνταξης χηρείας.

*ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr